Η XM δεν παρέχει υπηρεσίες σε κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Γιατί να κάνετε συναλλαγές στο FAANGs 10 Index (FAANGs_10#) με την XM;

Στην XM προσφέρουμε το FAANGs 10 Index (FAANGs_10#) υπό τη μορφή cash CFD. Τα cash CFD σε δείκτες είναι συναλλαγές χωρίς ημερομηνία που αποσκοπούν στο να αναπαραγάγουν την τρέχουσα τιμή του υποκείμενου χρηματοοικονομικού μέσου και έτσι υπόκεινται σε αναπροσαρμογές τόκων.

Ανοιξτε Demo
Ανοίξτε Λογαριασμό

Προειδοποίηση ρίσκου: Οι συναλλαγές forex και CFD ενέχουν υψηλό κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου.

Όροι Συναλλαγών

Ελάχιστο ποσοστό περιθωρίου 10%
Spread από (στο νόμισμα αποτίμησης) 8,00
Σύμβολα FAANGs_10#
Περιγραφή FAANGs 10 Index
Ελάχιστη διακύμανση τιμής 0.01000
Αξία ελάχιστης διακύμανσης τιμής USD 0.01
Αξία 1 lot 1 FAANGs_10 Index
Ελάχ./Μέγ. μέγεθος συναλλαγής MT5 0.01/80
Αξία swap αγοράς στο νόμισμα περιθωρίου -1.13
Aξία swap πώλησης στο νόμισμα περιθωρίου -0.02
Επίπεδα limit και stop** 0
Εργάσιμες 16:40-22:50 (GMT +3)
** Ελάχιστο επίπεδο για την τοποθέτηση εκκρεμών εντολών στην τρέχουσα τιμή της αγοράς.
Οι πληροφορίες παρέχονται από την BITA.

Πώς να ξεκινήσω συναλλαγές στο FAANGs 10 Index (FAANGs_10#);

Βήμα 1


Βήμα 2

Κατεβάστε την πλατφόρμα MT5 και συνδεθείτε


Βήμα 3

Κάντε διπλό κλικ πάνω στο FAANGs 10 Index (FAANGs_10#) από την «Παρακολούθηση αγοράς» για να ανοίξετε μια εντολή γι΄αυτό το χρηματοοικονομικό μέσο.

Προειδοποίηση ρίσκου: Τα κεφάλαιά σας κινδυνεύουν. Τα προϊόντα με μόχλευση ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τη Γνωστοποίηση ρίσκου.