Αριθμομηχανή υπολογισμού κέρδους και ζημιάς

Τιμές Stop loss / Take Profit

Η αριθμομηχανή υπολογισμού κέρδους και ζημίας μας, θα σας βοηθήσει να βρείτε πόσα μπορείτε να χάσετε ή να κερδίσετε αν φτάσετε τα επίπεδα stop-loss και/ή take-profit σας.

Επιλέξτε το βασικό σας νόμισμα, το νομισματικό ζεύγος που διαπραγματεύεστε, το μέγεθος της συναλλαγής σας σε lots και τον τύπο του λογαριασμού σας. Καθορίστε την τιμή ανοίγματος και τις τιμές stop loss και take profit.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες για τα spreads και τους όρους συναλλαγών


O υπολογισμός εκτελείται ως εξής:

Επίπεδα SL / TP = ποσό SL, TP / αξία pip * συναλλαγματική ισοτιμία

Παράδειγμα:

Ποσό TP: 100,00 EUR
Ποσό SL: 100,00 EUR
Aξία pip: 45,99393
Βασικό νόμισμα λογαριασμού: EUR
Νομισματικό ζεύγος: EUR/USD
Συναλλαγματική ισοτιμία: 1,08710 (EUR/USD)

Επίπεδα SL / TP = 100,00 / 45,99393 * 1,08710
Επίπεδα SL / TP = 2,3 pip


Επίπεδα Stop loss / Take Profit

Η αριθμομηχανή υπολογισμού κέρδους και ζημίας μας, θα σας βοηθήσει να βρείτε πόσα μπορείτε να χάσετε ή να κερδίσετε αν φτάσετε τα επίπεδα stop-loss και/ή take-profit σας.

Επιλέξτε το βασικό σας νόμισμα, το νομισματικό ζεύγος που διαπραγματεύεστε, το μέγεθος της συναλλαγής σας σε lots και τον τύπο του λογαριασμού σας. Καθορίστε την τιμή ανοίγματος και τις τιμές stop loss και take profit.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες για τα spreads και τους όρους συναλλαγών

O υπολογισμός εκτελείται ως εξής:

Ποσό SL / TP = Επίπεδα SL, TP * αξία pip * συναλλαγματική ισοτιμία

Παράδειγμα:

Επίπεδα TP: 6254
Επίπεδα SL: 6254
Aξία pip: 0,0985
Βασικό νόμισμα λογαριασμού: EUR
Νομισματικό ζεύγος: EUR/USD
Συναλλαγματική ισοτιμία: 1,365 (EUR/USD)

Ποσό SL / TP = 6254,00 * 0,0985 * 1,365
Το ποσό SL / TP = $840,86

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στην ιστοσελίδα μας. Διαβάστε περισσότερα ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τα cookies.

Προειδοποίηση ρίσκου: Τα κεφάλαιά σας κινδυνεύουν. Τα προϊόντα με μόχλευση ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους. Παρακαλούμε ανατρέξτε στo πλήρες κείμενο του εγγράφου Γνωστοποίηση Ρίσκου.