Σεμιναρια Forex

Προηγούμενα Σεμινάρια

Ύλη των Σεμιναρίων μας

Κατά την διάρκεια των σεμιναρίων μας, ο Διεθνώς Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής και Διαχειριστής Πορτοφολίου κ. Αβράμης Δεσπότης εξηγεί αναλυτικά τις θεμελιώδεις αρχές της Τεχνικής Ανάλυσης και τις “κρυφές συσχετίσεις ” μεταξύ των πολλαπλών χρονικών περιόδων και πως αυτές εφαρμόζονται στις ενδοημερήσιες συναλλαγές. Το αποκορύφωμα του σεμιναρίου είναι η πρακτική εφαρμογή της θεωρητικής διδασκαλίας σε συνδυασμό με την χρήση της μεταβλητότητας ώστε να βρεθεί το επικερδέστερο εργαλείο συναλλαγών σε καθημερινή βάση.

Το σεμινάριο με τίτλο Learn to Earn Intraday Trading είναι η συνέχεια του σεμιναρίου Learn to Earn Multiple Time Frame Trading, και είναι ειδικά προσανατολισμένο για τους επενδυτές οι οποίοι έχουν βασικές γνώσεις της τεχνικής ανάλυσης και θέλουν να τις εφαρμόζουν στις ενδοημερήσιες συναλλαγές. Το σεμινάριο επίσης καταδεικνύει την σημασία της χρήσης των ταλαντωτών, των δεικτών και της μεταβλητότητας της αγοράς ώστε να ανακαλύψουμε τις πιο κερδοφόρες συναλλαγές σε καθημερινή βάση.

Στόχοι Εκμάθησης

  • αναγνώριση αλλαγών στη μεταβλητότητα της αγοράς
  • εκμετάλλευση των ενδοημερήσιων αλλαγών κατεύθυνσης της αγοράς
  • χρήση της μεταβλητότητας για τον εντοπισμό των καλύτερων συναλλαγών καθημερινά
  • συνδυασμός των σωστών χρονικών πλαισίων για την επίτευξη της βέλτιστης εισόδου σε καθημερινή βάση
  • εφαρμογή μιας σαφώς καθορισμένης σειράς κανόνων για τη διενέργεια συναλλαγών με αυτοπεποίθηση, είτε πρόκειται για αγορά είτε για πώληση

Δωρεάν σεμινάρια forex – εκπαίδευση χωρίς σύνορα

Από το 2013 μέχρι σήμερα, η XM διοργανώνει σε τακτική βάση δωρεάν σεμινάρια forex σε διάφορα μέρη του κόσμου, παρέχοντας εκπαίδευση στους διαδικτυακούς επενδυτές και βοηθώντας τους να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στις συναλλαγές με τη βοήθεια επαγγελματιών εκπαιδευτών.

Σεμινάρια σε πάνω από 16 γλώσσες

Tα θέματα των σεμιναρίων που προσφέρουμε στους επενδυτές, είτε διαμένουν στην Ευρώπη, την Ασία ή την Αφρική, είναι προσαρμοσμένα στις επενδυτικές τους ανάγκες και ικανότητες.Οι εκπαιδευτές μας καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχουν πρακτικές γνώσεις και αποτελεσματικά εργαλεία συναλλαγών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων γύρω από τις σύγχρονες ηλεκτρονικές επενδύσεις.

Κατάλληλο περιεχόμενο για τον εμπλουτισμό των γνώσεών σας

Τα δωρεάν σεμινάρια forex που διοργανώνει η XM φροντίζουμε να πληρούν δύο κύρια κριτήρια: εύκολο στην κατανόηση εκπαιδευτικό περιεχόμενο και εύκολα εφαρμόσιμες τεχνικές.Tο ευρύ φάσμα των επιλεγόμενων θεμάτων ανταποκρίνεται στις ανάγκες επενδυτών διαφορετικών δεξιοτήτων, διαφορετικού επιπέδου εμπειρίας και διαφορετικών απαιτήσεων, ενώ καλύπτει όλες τις καίριες πλευρές των ηλεκτρονικών συναλλαγών, από τις βασικές αρχές μέχρι και τα πιο σύνθετα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στην ιστοσελίδα μας. Διαβάστε περισσότερα ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τα cookies.

Προειδοποίηση ρίσκου: Τα κεφάλαιά σας κινδυνεύουν. Τα προϊόντα με μόχλευση ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους. Παρακαλούμε ανατρέξτε στo πλήρες κείμενο του εγγράφου Γνωστοποίηση Ρίσκου.