Mahalagang Paalala – Bank Holidays sa Pebrero

Ipinaskil Pebrero 5, 2024 ng 1:32 PM GMT. Magbasa Pa Balita

Gusto naming ipaalam sa’yo na dahil sa magkakaibang pampublikong pista opisyal na idaraos ngayong Pebrero, maaapektuhan ang oras ng pag-trade ng iba’t-ibang instrument mula Pebrero 9 hanggang Pebrero 19, 2024.

Pakitingnan ang mga table sa ibaba para malaman kung alin sa mga instrument ang maaapektuhan:

Instrument 02/09 02/12 02/13 02/14
HK50Cash Maagang magsasara ng 10:25 Sarado Sarado Normal na oras
ChinaHCash Maagang magsasara ng 10:25 Sarado Sarado Normal na oras
Instrument 02/19 02/20
COFFE-MAY24 Sarado Normal na oras
CORN-MAR24 Sarado Normal na oras
COTTO-MAY24 Sarado Normal na oras
COCOA-MAY24 Sarado Normal na oras
SBEAN-MAR24 Sarado Normal na oras
SUGAR-MAR24 Sarado Normal na oras
WHEAT-MAY24 Sarado Normal na oras
HGCOP-MAY24 Maagang magsasara ng 21:25 Normal na oras
NGAS-MAR24 Maagang magsasara ng 21:25 Normal na oras
NGASCash Maagang magsasara ng 21:25 Normal na oras
OIL-APR24 Maagang magsasara ng 21:25 Normal na oras
OILMn-APR24 Maagang magsasara ng 21:25 Normal na oras
OILCash Maagang magsasara ng 21:25 Normal na oras
GER40-MAR24 Maagang magsasara ng 22:55 Normal na oras
GER40Cash Maagang magsasara ng 22:55 Normal na oras
UK100-MAR24 Maagang magsasara ng 22:55 Normal na oras
UK100Cash Maagang magsasara ng 22:55 Normal na oras
JP225-MAR24 Maagang magsasara ng 19:55 Normal na oras
JP225Cash Maagang magsasara ng 19:55 Normal na oras
US500Cash Maagang magsasara ng 19:55 Normal na oras
US500-MAR24 Maagang magsasara ng 19:55 Normal na oras
US100Cash Maagang magsasara ng 19:55 Normal na oras
US100-MAR24 Maagang magsasara ng 19:55 Normal na oras
US30Cash Maagang magsasara ng 19:55 Normal na oras
US30-MAR24 Maagang magsasara ng 19:55 Normal na oras
USDX-MAR24 Maagang magsasara ng 19:55 Normal na oras
US2000Cash Maagang magsasara ng 19:55 Normal na oras
VIX-MAR24 Maagang magsasara ng 18:25 Normal na oras
CA60Cash Sarado Normal na oras
GOLD Maagang magsasara ng 21:25 Normal na oras
SILVER Maagang magsasara ng 21:25 Normal na oras
PALL-MAR24 Maagang magsasara ng 21:25 Normal na oras
PLAT-APR24 Maagang magsasara ng 21:25 Normal na oras
XAUEUR Maagang magsasara ng 21:25 Normal na oras
Mga US na Stocks Sarado Normal na oras
Mga Brazilian na Stocks Sarado Normal na oras
Mga Canadian na Stocks Sarado Normal na oras
BTGUSD Maagang magsasara ng 21:25 Normal na oras

Pakitandaan na nasa GMT+2 ang lahat ng nakalagay na oras.