Mahalagang Paalala – Bank Holidays ngayong Nobyembre

Ipinaskil Nobyembre 4, 2021 ng 9:31 AM GMT. Magbasa Pa Balita

Gusto naming ipaalam sa’yo na dahil sa magkakaibang pampublikong pista opisyal na gaganapin ngayong Nobyembre, maaapektuhan ang oras ng pag-trade ng iba’t-ibang instrument mula Nobyembre 5–26, 2021.

Pakitingnan ang mga table sa ibaba para malaman kung alin sa mga instrument ang maaapektuhan at paano:

Instrument 11/05 11/08
Mga Swedish na Stocks Maagang Magsasara 13:50 Normal na Oras

Instrument 11/25 11/26 11/29
COFFE-MAR22 Sarado Normal na Oras Normal na Oras
CORN-MAR22 Sarado 16:35–20:00 Normal na Oras
COTTO-MAR22 Sarado 15:05–20:25 Normal na Oras
COCOA-MAR22 Sarado Normal na Oras Normal na Oras
SBEAN-JAN22 Sarado 16:35–20:00 Normal na Oras
SUGAR-MAR22 Sarado Normal na Oras Normal na Oras
WHEAT-MAR22 Sarado 16:35–20:00 Normal na Oras
HGCOP-MAR22 Maagang Magsasara 19:55 Maagang Magsasara 20:40 Normal na Oras
PALL-DEC21 Maagang Magsasara 19:55 Maagang Magsasara 20:40 Normal na Oras
PALL-MAR22 Maagang Magsasara 19:55 Maagang Magsasara 20:40 Normal na Oras
PLAT-JAN22 Maagang Magsasara 19:55 Maagang Magsasara 20:40 Normal na Oras
GOLD Maagang Magsasara 19:55 Maagang Magsasara 20:40 Normal na Oras
SILVER Maagang Magsasara 19:55 Maagang Magsasara 20:40 Normal na Oras
GSOIL-DEC21 Maagang Magsasara 21:25 Maagang Magsasara 20:55 Normal na Oras
NGAS-JAN22 Maagang Magsasara 19:55 Maagang Magsasara 20:40 Normal na Oras
BRENT-JAN22 Maagang Magsasara 21:25 Maagang Magsasara 20:55 Normal na Oras
BRENT-FEB22 Maagang Magsasara 21:25 Maagang Magsasara 20:55 Normal na Oras
OIL-JAN22 Maagang Magsasara 19:55 Maagang Magsasara 20:40 Normal na Oras
OILMn-JAN22 Maagang Magsasara 19:55 Maagang Magsasara 20:40 Normal na Oras
GER40-DEC21 Maagang Magsasara 22:55 Maagang Magsasara 22:55 Normal na Oras
GER40Cash Maagang Magsasara 22:55 Maagang Magsasara 22:55 Normal na Oras
JP225-DEC21 Maagang Magsasara 19:55 Maagang Magsasara 20:10 Normal na Oras
JP225Cash Maagang Magsasara 19:55 Maagang Magsasara 20:10 Normal na Oras
UK100-DEC21 Maagang Magsasara 22:55 Maagang Magsasara 22:55 Normal na Oras
UK100Cash Maagang Magsasara 22:55 Maagang Magsasara 22:55 Normal na Oras
USDX-DEC21 Maagang Magsasara 19:55 Maagang Magsasara 20:10 Normal na Oras
US30-DEC21 Maagang Magsasara 19:55 Maagang Magsasara 20:10 Normal na Oras
US30Cash Maagang Magsasara 19:55 Maagang Magsasara 20:10 Normal na Oras
US100-DEC21 Maagang Magsasara 19:55 Maagang Magsasara 20:10 Normal na Oras
US100Cash Maagang Magsasara 19:55 Maagang Magsasara 20:10 Normal na Oras
US500-DEC21 Maagang Magsasara 19:55 Maagang Magsasara 20:10 Normal na Oras
US500Cash Maagang Magsasara 19:55 Maagang Magsasara 20:10 Normal na Oras
Mga US na Stocks Sarado Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
Mga Brazilian na Stocks Sarado Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
Mga Canadian na Stocks Sarado Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras

Pakitandaan na lahat ng oras ay ipinapakita sa GMT +2.