post-image

XM i ActionAid wspierają dzieci w potrzebie

Zamieszczono 04.07.2022 o 08:26 czasu GMT

Od 2017 roku XM i ActionAid pomogły 40 potrzebującym dzieciom, ich rodzinom i społecznościom w Bangladeszu, Sierra Leone i Zambii. Poprzez system sponsorowania pomogliśmy zapewnić rodzinom paczki żywnościowe po dotkliwej suszy, zbudować nowe schronisko wspierające prawa dziewcząt do nauki, zorganizować szkolenia rolnicze z walki z ubóstwem i niedożywieniem. Misją XM jest zmienianie świata na lepsze dzięki naszym inicjatywom z zakresu odpowiedzialności społecznej. Z dumą wspieramy organizacje charytatywne, które pomagają pokrzywdzonym dzieciom z całego świata żyć lepszym życiem, rozwijać się i [..]

post-image

XM dla Egiptu: darowizna dla Haya Karima

Zamieszczono 27.06.2022 o 08:23 czasu GMT

Nasze korporacyjne wysiłki na rzecz poprawy społeczeństwa w każdy możliwy sposób i wspierania potrzebujących społeczności nie ustają w wielu częściach świata. Próbując wesprzeć szlachetne inicjatywy egipskiej organizacji Haya Karima XM przekazało fundusze na rzecz zrównoważonego rozwoju dotkniętych ubóstwem społeczności egipskich, które potrzebują pilnej pomocy. Ufamy, że darowizna na cele charytatywne przekazana przez XM przyczyni się do namacalnej zmiany w życiu wielu osób, które zasługują na godne życie i lepszą przyszłość. O Haya Karima Misją założonej w 2019 roku i oddanej [..]

post-image

XM wspiera organizację Hope for Children

Zamieszczono 10.06.2022 o 09:54 czasu GMT

W ramach nieustannych wysiłków na rzecz wspierania akcji humanitarnych XM przekazało wsparcie dla organizacji Hope for Children. XM przekazało fundusze na rzecz organizacji charytatywnej Hope for Children z siedzibą w Nikozji, a także zupełnie nowe meble biurowe potrzebne w nowo otwartym biurze w Limassol. O organizacji Hope for Children Cypryjskie centrum polityki CRC Hope for Children to międzynarodowa i niezależna instytucja humanitarna działająca zgodnie ze standardami określonymi w Konwencji ONZ o prawach dziecka i prawie Unii Europejskiej. Pracuje nad projektami [..]

post-image

XM dla Ugandy: Sześć lat pracy charytatywnej

Zamieszczono 06.06.2022 o 07:01 czasu GMT

Od 2017 r., kiedy XM zainicjowało pierwsze akcje humanitarne mające na celu pomoc potrzebującym ugandyjskim dzieciom, zorganizowaliśmy serię wydarzeń charytatywnych, z których każda ma na celu kształtowanie lepszej przyszłości dla mniej szczęśliwych. Niedawno mieliśmy okazję powitać ks. Antoniosa Mutyabę w centrali XM na Cyprze, prawdziwie godnego podziwu lokalnego księdza z dystryktu Wakiso w Ugandzie, aby uczcić naszą owocną współpracę i wspólnie zaplanować kolejną działalność charytatywną. Po naszej pierwszej wspólnej akcji z księdzem Antoniosem w 2017 r. zorganizowaliśmy wiele innych, rozszerzając [..]

post-image

XM wspiera organizację Human Initiative

Zamieszczono 01.06.2022 o 14:19 czasu GMT

We współpracy z indonezyjską organizacją non-profit Human Initiative, XM przekazało w marcu darowiznę na cele charytatywne, aby wesprzeć społeczności dotknięte katastrofalną erupcją wulkanu Semeru. Semeru, jeden z najbardziej aktywnych wulkanów we wschodniej Jawie w Indonezji, zabił wielu ludzi i zmusił tysiące mieszkańców do ucieczki z tego obszaru podczas potężnej erupcji w grudniu 2021 r. Od tego czasu trwa projekt ratunkowy i akcje humanitarne miejscowej organizacji non-profit Human Initiative mające na celu pomoc ocalałym i ich rodzinom. W solidarności ze wszystkimi [..]

post-image

Wsparcie XM dla Childhope Philippines

Zamieszczono 26.05.2022 o 13:19 czasu GMT

XM przekazało darowiznę charytatywną na rzecz filipińskiej organizacji pozarządowej Childhope w celu wsparcia jej misji humanitarnej. Setki tysięcy dzieci mieszka na ulicach Filipin, wiele z nich porzuconych i żyjących w skrajnej biedzie w centrum Manilii. Dzięki nieustannym wysiłkom na rzecz ochrony praw dzieci i poprawy jakości życia nieletnich, których jedynym źródłem utrzymania są ulice, XM przekazało pieniądze na rzecz organizacji Childhope, aby pomóc w dystrybucji zestawów higienicznych, żywności, lekarstw i innych niezbędnych artykułów potrzebującym. Podczas gdy wskaźniki ubóstwa wzrastają w [..]

post-image

XM wspiera Cypryjskie Towarzystwo Autyzmu

Zamieszczono 23.05.2022 o 12:01 czasu GMT

Tej wiosny XM przekazało wsparcie w geście jedności z rosnącymi na całym świecie kampaniami charytatywnymi prowadzonymi na rzecz ponad 75 milionów osób dotkniętych zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Aby wyrazić swoją solidarność, XM przekazało pomoc Cypryjskiemu Towarzystwu Autyzmu, którego misją jest zmienianie życia młodych osób z autyzmem, których umiejętności społeczne, komunikacyjne i uczenia się mogą znacznie się poprawić dzięki odpowiednio wczesnej interwencji. Ponadto, 2 kwietnia, z okazji międzynarodowego Światowego Dnia Świadomości Autyzmu poświęconego podnoszeniu świadomości osób z ASD, XM oświetliło swoją [..]

post-image

XM wspiera The Mirror Foundation w Tajlandii

Zamieszczono 20.05.2022 o 12:28 czasu GMT

XM kontynuuje swoje niestrudzone wysiłki, aby zmienić życie osób znajdujących się w rozpaczliwej potrzebie. W następstwie pandemii jednostki i społeczności na marginesie społeczeństwa potrzebują wsparcia bardziej niż kiedykolwiek. W marcu tego roku pracownicy XM, zawsze oferujący pomocną dłoń, połączyli siły z tajską organizacją pozarządową The Mirror Foundation, przekazując odzież i podstawowe artykuły osobom w potrzebie. Najprostsze działania humanitarne mogą znaczyć tak wiele. Tam, gdzie jest szacunek i współczucie dla osób w gorszej sytuacji, każda pomoc oznacza różnicę. Ufamy, że nasza [..]

post-image

Wsparcie XM dla marokańskich społeczności

Zamieszczono 16.05.2022 o 09:23 czasu GMT

XM przekazało wsparcie dla High Atlas Foundation, marokańskiej organizacji non-profit, której celem jest udzielanie pomocy humanitarnej. XM kontynuuje swoje działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Bez względu na to, w której części świata możemy pomóc, staramy się pozostawać w awangardzie przyczyniania się do lokalnych lub globalnych inicjatyw, które służą dobru jednostki i społeczeństwa. Z takim przekonaniem została również przekazana jedna z naszych ostatnich darowizn, świadcząca o naszej solidarności z fundacją High Atlas Foundation (HAF), której misją jest działanie na rzecz [..]

post-image

Pomoc XM i MyCARE dla ofiar powodzi w Malezji

Zamieszczono 22.03.2022 o 09:19 czasu GMT

XM podjęło współpracę z organizacją MyCARE w niesieniu pomocy ofiarom powodzi w Malezji, która dotknęła duże obszary kraju w grudniu 2021 roku. MyCARE to organizacja charytatywna non-profit, uznana przez Radę Gospodarczą i Społeczną ONZ, pracująca bez wytchnienia nad niesieniem pomocy rodzinom najdotkliwiej pokrzywdzonym przez żywioł. Powodzie spowodowały ofiary śmiertelne, potężne szkody materialne, straty w zakresie zwierząt gospodarskich i pogorszenie warunków zdrowotnych związane z chorobami przenoszonymi przez wodę. Zebrane przez nas fundusze zostały rozdystrybuowane w trzech etapach w styczniu. Pierwszy etap [..]

Korzystamy z plików cookie, aby zapewnić użytkownikom optymalne warunki korzystania z naszej strony internetowej. Dowiedz się więcej lub zmień swoje ustawienia plików cookie.

Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.