Akcja humanitarna – Tworzenie równych szans

Naszą misją jest wywieranie pozytywnego wpływu na życie innych, niezależnie od kultury, z której się wywodzą, religii
ani pochodzenia etnicznego, aby mogli w pełni realizować swój potencjał.

Edukacja i rozwój umiejętności

Inicjowanie projektów, które pomagają uzyskać dostęp do edukacji i rozwijać umiejętności zawodowe

Pomoc międzynarodowa

Łączenie sił z fundacjami humanitarnymi aktywnymi na polu lokalnym i międzynarodowym

Naszą misją jest wywarcie pozytywnego wpływu najakość życia ludzi na całym świecie.

Nasze ostatnie misje humanitarne

post-image

XM wspiera społeczności w Egipcie

Zamieszczono 22.09.2022 o 07:52 czasu GMT

Niedawno przekazaliśmy drugą darowiznę na rzecz organizacji charytatywnej Haya Karima w Kairze w Egipcie, aby wesprzeć ich wysiłki na rzecz zmniejszenia ciężaru ubóstwa w lokalnych społecznościach. Egipt w ostatnich latach zmierzył się z wieloma wyzwaniami gospodarczymi, z konsekwencjami których społeczności nadal się zmagają. Haya Karima koncentruje się na pomaganiu ludziom w odbudowie i prowadzeniu zrównoważonego życia. Organizacja charytatywna stara się pomagać ludziom w potrzebie i oferuje im dostęp do różnych zasobów, aby mogli utrzymać siebie i swoje rodziny. Będziemy nadal [..]

post-image

XM wspiera organizację charytatywną w Singapurze

Zamieszczono 19.09.2022 o 09:28 czasu GMT

Niedawno przekazaliśmy wsparcie dla programu organizacji Free Food For All (FFFA) o nazwie Dystrybucja warzyw z upraw hydroponicznych, którego celem jest dostarczanie pełnowartościowej żywności lokalnym rodzinom i pomoc w ograniczeniu marnotrawstwa jedzenia. Organizacja FFFA została założona w 2014 roku, aby rozprowadzać żywność wśród najbardziej potrzebujących i wkrótce rozszerzyła się na lokalne społeczności w Singapurze. Obecnie koncentruje się na bezpieczeństwie żywnościowym, poprawie żywienia, promowaniu zrównoważonego rolnictwa, a ostatecznie na wyeliminowaniu głodu. Ich program Dystrybucji warzyw z upraw hydroponicznych został opracowany, aby [..]

post-image

XM pomaga dzieciom w nowych domach w Malezji

Zamieszczono 16.09.2022 o 08:06 czasu GMT

XM niedawno przekazało pomoc fundacji OrphanCare w Malezji, aby wesprzeć specjalny program, który znajduje domy dla dzieci porzuconych przez ich rodziny. Fundacja powstała w 2008 roku w odpowiedzi na rosnącą liczbę porzuconych dzieci. Jej celem jest zapewnić dzieciom bezpieczne i troskliwe środowisko oraz poprawić ich samopoczucie poprzez umieszczenie ich pod opieką kochającej rodziny. Ostatecznym celem jest zabezpieczenie ich przyszłości poprzez stałą adopcję. Bez pracy OrphanCare wiele z tych porzuconych dzieci trafiłoby do placówek opiekuńczych. Wierzymy, że każde dziecko potrzebuje kochającego [..]

post-image

XM pomogło młodym uchodźcom na Cyprze

Zamieszczono 14.09.2022 o 08:22 czasu GMT

XM zapewnił podstawowe artykuły kilkuset młodym uchodźcom bez opieki przebywającym w Centrum recepcyjnym Pournara dla osób ubiegających się o azyl na Cyprze. Centrum w Pournara pełni funkcję pierwszego ośrodka przyjmowania i rejestracji uchodźców przybywających na Cypr. Ludzie ci zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów, aby uniknąć katastrof, które zagrażają ich życiu. Wśród nich jest wiele sierot i dzieci, które musiały opuścić swoje rodziny. Dla dzieci-uchodźców często trudno jest zdobyć podstawowe potrzeby. Nastolatki w wieku od 15 do 18 lat przebywające [..]

Korzystamy z plików cookie, aby zapewnić użytkownikom optymalne warunki korzystania z naszej strony internetowej. Dowiedz się więcej lub zmień swoje ustawienia plików cookie.

Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.