XM pomaga poprawić jakość życia w Egipcie

Zamieszczono 23.02.2024 o 08:56 czasu GMT. Dowiedz się więcej Aktualności

3 stycznia 2024 r. XM przekazało darowiznę na rzecz „Haya Karima”, cenionej organizacji charytatywnej w Kairze, której celem jest poprawa jakości życia poprzez edukację. Nasze wsparcie przyczyniło się do zwiększenia wydajności systemu edukacyjnego, stworzenia większej liczby klas nauki czytania i pisania dla uboższych dzieci oraz zapewnienia odpowiedniej ilości personelu szkolnego.

O organizacji „Haya Karima”

„Haya Karima” (Godne Życie) to ogólnokrajowa inicjatywa powołana 22 października 2019 roku. Celem organizacji jest poprawa jakości życia obywateli Egiptu – pomoc w zachowaniu godności i prawa do godnego życia.

Inicjatywa ta powstała w odpowiedzi na potrzebę poprawy i utrzymania dobrej jakości życia w Egipcie. Edukacja jest czynnikiem mającym największy wpływ na wychowanie człowieka, dlatego zapewnienie odpowiednich możliwości edukacji może zmienić życie. Zapraszamy do przyłączenia się do naszego wsparcia dla Haya Karima i pomocy w budowaniu jaśniejszej przyszłości dla wszystkich Egipcjan.