ประกาศสำคัญ – วันหยุดธนาคารเดือนกรกฎาคม

ถูกโพสบน 29 มิถุนายน 2021 เวลา 9:27 am GMT. อ่านเพิ่มเติม ข่าวสาร

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เนื่องจากมีวันหยุดนักขัตฤกษ์หลายวันในช่วงเดือนกรกฎาคม ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารหลายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่างวันที่ 1 ถึง 6 กรกฎาคม 2021

โปรดตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายได้ที่ด้านล่างนี้:

ตราสาร 01/07 02/07
HK50Cash ปิด เวลาปกติ
ตราสาร 05/07 06/07 07/07
COFFE-SEP21 ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
CORN-SEP21 ปิด เปิดที่เวลา 16:35 เวลาปกติ
COTTO-DEC21 ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
COCOA-SEP21 ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
SBEAN-AUG21 ปิด เปิดที่เวลา 16:35 เวลาปกติ
WHEAT-SEP21 ปิด เปิดที่เวลา 16:35 เวลาปกติ
SUGAR-OCT21 ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
HGCOP-SEP21 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ เวลาปกติ
BRENT-SEP21 ปิดที่เวลา 20:25 เวลาปกติ เวลาปกติ
OIL-AUG21 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ เวลาปกติ
OILMn-AUG21 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ เวลาปกติ
NGAS-AUG21 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ เวลาปกติ
GSOIL-JUL21 ปิดที่เวลา 20:25 เวลาปกติ เวลาปกติ
GER30-SEP21 ปิดที่เวลา 22:55 เวลาปกติ เวลาปกติ
GER30Cash ปิดที่เวลา 22:55 เวลาปกติ เวลาปกติ
JP225-SEP21 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ เวลาปกติ
JP225Cash ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ เวลาปกติ
UK100-SEP21 ปิดที่เวลา 22:55 เวลาปกติ เวลาปกติ
UK100Cash ปิดที่เวลา 22:55 เวลาปกติ เวลาปกติ
USDX-SEP21 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ เวลาปกติ
US30-SEP21 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ เวลาปกติ
US30Cash ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ เวลาปกติ
US100-SEP21 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ เวลาปกติ
US100Cash ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ เวลาปกติ
US500-SEP21 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ เวลาปกติ
US500Cash ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ เวลาปกติ
GOLD ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ เวลาปกติ
SILVER ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ เวลาปกติ
PALL-SEP21 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ เวลาปกติ
PLAT-OCT21 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ เวลาปกติ
หุ้นสหรัฐ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
หุ้นบราซิล ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
หุ้นแคนาดา ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ

โปรดทราบว่าเวลาที่แสดงทั้งหมดเป็น GMT +3