การแจ้งเตือนสำคัญ วันหยุดธนาคารประจำเดือนพฤษภาคม

ถูกโพสต์เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2024 เวลา 8:21 GMT. อ่านเพิ่มเติม ข่าวสาร

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เวลาทำการซื้อขายของตราสารประเภทต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 1 และ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จะได้รับผลกระทบเนื่องในวันหยุดสาธารณะประจำเดือนพฤษภาคม

โปรดตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการซื้อขายที่ตารางด้านล่างนี้

ตราสาร 01/05 02/05
ChinaHCash ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
EU50Cash ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
EU50-JUN24 ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
FRA40Cash ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
FRA40-MAY24 ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
GER40Cash ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
GER40-JUN24 ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
HK50Cash ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
IT40Cash ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
NETH25Cash ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
SPAIN35cash ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
SWI20Cash ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
SWI20-JUN24 ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
SA40Cash ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
หุ้นออสเตรีย ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
หุ้นเบลเยียม ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
หุ้นฟินแลนด์ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
หุ้นฝรั่งเศส ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
หุ้นกรีก ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
หุ้นเยอรมัน ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
หุ้นอิตาลี ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
หุ้นดัตช์ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
หุ้นนอร์เวย์ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
หุ้นโปรตุเกส ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
หุ้นสเปน ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
หุ้นสวีเดน ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
หุ้นสวิส ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
ตราสาร 03/05 06/05 07/05 08/05 09/05 10/05
UK100Cash ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย เปิดทำการซื้อขายช้า ณ 03:05 น. ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
UK100-JUN24 ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย เปิดทำการซื้อขายช้า ณ 03:05 น. ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
SWI20Cash ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
SWI20-JUN24 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
หุ้นกรีก ปิดทำการซื้อขาย ปิดทำการซื้อขาย ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
หุ้นอังกฤษ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
หุ้นฟินแลนด์ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
หุ้นนอร์เวย์ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
หุ้นสวีเดน ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 13:55 น. ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
หุ้นสวิส ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
ตราสาร 15/05 16/05
ChinaHCash ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
HK50Cash ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
ตราสาร 17/05 20/05 21/05
SWI20Cash ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
SWI20-JUN24 ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
CA60Cash ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
หุ้นนอร์เวย์ ปิดทำการซื้อขาย ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
หุ้นสวิส ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
ตราสาร 27/05 28/05 29/05 30/05
COFFE-JUL24 ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
CORN-JUL24 ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
COTTO-JUL24 ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
COCOA-JUL24 ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
SBEAN-JUL24 ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
SUGAR-JUL24 ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
WHEAT-JUL24 ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
HGCOP-JUL24 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
NGAS-JUL24 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
NGASCash ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
GSOIL-JUN24 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 20:25 น. ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
OIL-JUL24 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
OILMn-JUL24 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
OILCash ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
BRENT-JUL24 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 20:25 น. ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
BRENTCash ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 20:25 น. ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
EU50Cash ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:55 น. ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
EU50-JUN24 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:55 น. ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
GER40Cash ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:55 น. ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
GER40-JUN24 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:55 น. ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
JP225Cash ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
JP225-JUN24 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
UK100Cash ปิดทำการซื้อขาย เปิดทำการซื้อขายช้า ณ 03:05 น. ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
UK100-JUN24 ปิดทำการซื้อขาย เปิดทำการซื้อขายช้า ณ 03:05 น. ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
US500Cash ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
US500-JUN24 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
US100Cash ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
US100-JUN24 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
US30Cash ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
US30-JUN24 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
US2000Cash ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
VIX-JUN24 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 18:25 น. ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
ChinaHCash ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 11:25 น. ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
HK50Cash ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 11:25 น. ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
XAUEUR ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
GOLD ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
PLAT-JUL24 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
PALL-SEP24 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
SILVER ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
BTGUSD ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
SA40Cash ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
หุ้นอังกฤษ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
หุ้นสหรัฐ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
หุ้นแคนาดา ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
หุ้นบราซิล ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ

โปรดทราบว่า เวลาที่แสดงอยู่ในตารางนี้ทั้งหมดเป็นเวลาตามมาตรฐานสากล GMT +3