XM และสภากาชาดสิงคโปร์เสริมพลังให้แรงงานข้ามชาติ

ถูกโพสต์เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2024 เวลา 8:51 GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

เมื่อไม่นานมานี้ XM Singapore ได้ร่วมมือกับสภากาชาดสิงคโปร์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาให้แก่กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ทำงานรับใช้ในบ้าน (MDWs) ในประเทศสิงคโปร์ งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบวันพักผ่อนและโอกาสร่วมเล่นกีฬาให้แก่ผู้ดูแลผู้อพยพ 21 คน ที่สปอร์ตคอมเพล็กซ์ The Cage Kallang

แคมเปญครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของสภากาชาดสิงคโปร์ที่จะส่งเสริมสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงานผู้อพยพด้วยกีฬาที่คุ้นเคยกันอย่างดี เช่น คริกเก็ตและฟุตบอล นอกจากนี้ กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ทำงานรับใช้ในบ้านยังได้รับชุดข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อบรรเทาความเหนื่อยล้าทางจิตใจและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยรวมด้วย

โครงการริเริ่มนี้ดำเนินการภายใต้โครงการ Community Health on Wheels (CHoW) ซึ่งสภากาชาดสิงคโปร์เป็นผู้พัฒนาขึ้น โดยโครงการ CHoW มีเป้าหมายที่จะช่วยให้ชุมชนสามารถเข้าถึงบริการช่วยเหลือในราคาประหยัดได้มากขึ้น รวมถึงสนับสนุนความต้องการด้านสุขภาพจิตของกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ทำงานรับใช้ในบ้านและแรงงานข้ามชาติอื่น ๆ ผ่านกิจกรรมด้านสุขภาพจิต

XM Singapore และสภากาชาดสิงคโปร์มุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับชุมชน รวมถึงสร้างเสริมพลังให้บุคคลประสบความสำเร็จผ่านโครงการริเริ่มเช่นนี้ เราจึงขอใช้โอกาสนี้เชิญท่านมาเข้าร่วมกับ XM Singapore บน Telegram เพื่อรับข้อมูลอัปเดตและข่าวสารล่าสุดจากเรา โดยท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมอันทรงคุณค่าของสภากาชาดสิงคโปร์ได้เพิ่มเติมที่ redcross.sg