ประกาศสำคัญ – วันหยุดธนาคารเดือนพฤศจิกายน

ถูกโพสบน 31 ตุลาคม 2019 เวลา 8:33 am GMT. อ่านเพิ่มเติม ข่าวสาร

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เนื่องจากมีวันหยุดหลายวันตรงกับช่วงเดือนพฤศจิกายน ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารหลายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 29 พฤศจิกายน 2019

ท่านสามารถตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายได้ที่ตารางด้านล่างนี้:

ตราสาร 01/11 04 – 08/11 11/11 12/11
หุ้นสวีเดน ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 13:55 เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
POL20Cash ปิด เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ
ตราสาร 28/11 29/11
COFFE-MAR20 ปิด เวลาปกติ
CORN-MAR20 ปิด 16:35-20:00
COTTO-MAR20 ปิด 15:05-20:00
COCOA-MAR20 ปิด เวลาปกติ
SBEAN-JAN20 ปิด 16:35-20:00
SUGAR-MAR20 ปิด เวลาปกติ
WHEAT-MAR20 ปิด 16:35-20:00
HGCOP-MAR20 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:40
PALL-MAR20 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:40
PLAT-JAN20 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:40
GOLD ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:40
SILVER ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:40
GSOIL-DEC19 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:25 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:55
NGAS-JAN20 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:40
BRENT-JAN20-FEB20 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:25 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:55
OIL-JAN20 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:40
OILMn-JAN20 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:40
GER30-DEC19 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:55 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:55
GER30Cash ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:55 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:55
JP225-DEC19 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:10
JP225Cash ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:10
UK100-DEC19 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:55 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:55
UK100Cash ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:55 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:55
USDX-DEC19 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:10
US30-DEC19 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:10
US30Cash ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:10
US100-DEC19 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:10
US100Cash ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:10
US500-DEC19 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:10
US500Cash ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:10
หุ้นสหรัฐ ปิด ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55

โปรดทราบว่าเวลาที่แสดงทั้งหมดเป็น GMT +2