Κρυπτονομίσματα

7 κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων - 16 πλατφόρμες συναλλαγών - πάνω από 300 χρηματοοικονομικά μέσα
Συναλλαγές σε forex, μεμονωμένες μετοχές, εμπορεύματα, πολύτιμα μέταλλα, προϊόντα ενέργειας, δείκτες μετοχών και κρυπτονομίσματα με την XM.

Κρυπτονομίσματα – Spreads / Όροι συναλλαγών

* Τα επιτόκια Swap υπολογίζονται με βάση το αντίστοιχο διατραπεζικό επιτόκιο. Οι θέσεις long χρεώνονται με το αντίστοιχο διατραπεζικό επιτόκιο συν ένα περιθώριο κέρδους και οι θέσεις short λαμβάνουν το επιτόκιο μείον ένα περιθώριο κέρδους. Η διαδικασία πραγματοποιείται στις 00:00 (ζώνη ώρας GMT+2, ενδεχομένως θερ. ώρα) και διαρκεί μερικά λεπτά. Από Τετάρτη έως Πέμπτη το swap χρεώνεται για τρεις ημέρες.

** Ελάχιστο επίπεδο για την τοποθέτηση εντολών Stop Loss και Take Profit από την τρέχουσα τιμή της αγοράς.

*** Σημειώστε ότι ο μέγιστος όρος συναλλαγών για το ζεύγος BTCUSD ανά πελάτη είναι 20 lots. Το όριο αυτό ανανεώνεται σε καθημερινή βάση και ενημερώνεται βάσει της αξίας του bitcoin.

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε συναλλαγή μεγέθους άνω των 20 lots, παρακαλούμε στείλτε το αίτημά σας μέσω email στον διαχειριστή του λογαριασμού σας. Σημειώστε ωστόσο, ότι στην περίπτωση που σας επιτραπεί κατόπιν να πραγματοποιήσετε συναλλαγή μεγέθους άνω του προαναφερόμενου ορίου (η αξία της συναλλαγής προσδιορίζεται τη δεδομένη χρονική στιγμή), το περιθώριό σας θα καθοριστεί στο 100%.

Η απαίτηση περιθωρίου για τα CFDs υπολογίζεται ως εξής: lots * μέγεθος συναλλαγής * τιμή ανοίγματος * ποσοστό περιθωρίου και δεν βασίζεται στη μόχλευση του λογαριασμού συναλλαγών σας.

To περιθώριο για τα CFDs σε περίπτωση αντιστάθμισης είναι πάντα 50%.

Πολιτική χρήσης cookies: Ο ιστοχώρος XM.COM χρησιμοποιεί cookies και συνεχίζοντας να τον χρησιμοποιείτε συναινείτε σε αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τη Γνωστοποίηση για τα cookies μας.