Wskaźnik ATR w tradingu

Zamieszczono 01.03.2016 o 14:11 czasu GMT. Dowiedz się więcej Ciekawe artykuły

ATR czyli Average True Range (średnia rzeczywistego zasięgu) – to wskaźnik giełdowy wynaleziony przez Wellesa Wildera. ATR pokazuje jaka zmienność panuje na rynku czyli jaki jest zakres wahań cen w danym okresie. Dzięki temu jesteśmy w stanie oddzielić rzeczywisty kierunek od typowego szumu informacyjnego. Walory na których odczyty ATR są niskie sugerują niską zmienność cenową natomiast instrumenty z wyższymi odczytami sugerują wyższą zmienność. Wiedza ta pozwala na dostosowanie swoich działań do danego typu rynku. Przydaje się także przy umieszczaniu zleceń obronnych, które mogą być ustawione poza zakresem zmienności występującym w danym okresie czasu, przez co ryzyko ich aktywacji przez przypadkowy ruch (szum) jest mniejsze.

Odczyt wskaźnika ATR maleje kiedy zmienność spada czyli wtedy, gdy świece będę mniejszych rozmiarów, pokazując konsolidację. Może on posłużyć jako potwierdzenie konsolidacji np. gdy zauważymy, że na wykresie tworzy się formacja trójkąta – odczyt ATR podpowie nam czy rzeczywiście zaczyna postępować kompresja ceny czyli czy w ogóle warto takim trójkątem czy inną formacją się zainteresować. W momencie wybicia z danej formacji wskaźnik ATR powinien wzrastać co wskazuje na rosnącą zmienność i pewne ożywienie po okresie konsolidacji. Służy więc on także do potwierdzania różnego rodzaju wybić.

Najczęściej ATR jest jednak wykorzystywany do ustawiania zleceń stop loss. Gdy zmienność na rynku jest duża zlecenia ochronne powinny być ustawione dalej od ceny wejścia, tak aby pozycja nie była wybita poprzez przypadkowe ruchy cenowe. W przypadku niskiej zmienności nie ma sensu ustawiać szeroko stop lossów.

Nie jest więc to typowe wskaźnik, który daje jasne sygnały kiedy należy kupić a kiedy sprzedać. Spełnia swoje zadanie polegające na informowaniu o stanie rynku oraz potwierdza różnego rodzaju wybicia, w tym zmianę trendu bocznego na wzrostowy lub spadkowy.

Co ciekawe, wskaźnik ATR częśći graczy służy do zajmowania pozycji, mimo tego, że nie wskazuje zazwyczaj na zwrotne momenty na rynku. W jaki sposób dokonać otwarcia nowej pozycji na jego podstawie?

Odczyt ATR wskazuje, że aktualna zmienność to np. 65 pipsów dla wykresu H4. Jeżeli operujemy właśnie na tym interwale czasowym, ustawiamy zlecenie obronne SL właśnie w takiej odległości od poziomu, w którym zdecydowaliśmy się otworzyć pozycję krótką. Takie postępowanie daje nam duże szanse na to, że nie zostaniemy wyrzuceni ze stratą na przypadkowym ruchu ceny.