Hàng hóa.

Giao dịch Forex, Hàng hóa, Kim loại quý, Năng lượng, Chỉ số chứng khoán và Tiền ảo từ 1 tài khoản.
Chọn trong 16 phần mềm giao dịch phù hợp cho từng thiết bị.

Hàng hóa - Spread / Điều kiện

Ký hiệu Mô tả Dao động giá
tối thiểu
Giá trị biến động giá tối thiểu Spread
Thấp nhất
Giá trị 1 lô Khối lượng giao dịch T.thiểu/T.đa Phần trăm đặt cọc Các mức Limit và Stop***
CORN US Corn 0.00010 USD 0.04 0.022 400 Bushels 1/500 2 % 0.06
WHEAT US Wheat 0.00050 USD 0.2 0.012 400 Bushels 1/500 2 % 0.02
SBEAN US Soybeans 0.00010 USD 0.04 0.01 400 Bushels 1/250 2 % 0.02
HGCOP High Grade Copper 0.00010 USD 0.2 0.007 2000 LBS 1/200 2 % 0.01
COCOA US Cocoa 1.00000 USD 1 11 1 Metric Ton 1/500 2 % 14
COFFE US Coffee 0.00010 USD 1 0.007 10000 LBS 1/80 2 % 0.002
SUGAR US Sugar No. 11 0.00010 USD 1 0.0008 10000 LBS 1/500 2 % 0.002
COTTO US Cotton No. 2 0.00010 USD 1 0.0044 10000 LBS 1/100 2 % 0.01
Ký hiệu Mô tả Giờ máy chủ Ngày thường Mở cửa (Thứ 2) Đóng cửa (Thứ 6)
CORN US Corn GMT +2 03:05-15:40,16:35-21:10 03:05 21:10
WHEAT US Wheat GMT +2 03:05-15:40,16:35-21:10 03:05 21:10
SBEAN US Soybeans GMT +2 03:05-15:40,16:35-21:10 03:05 21:10
HGCOP High Grade Copper GMT +2 01:05-23:55 01:05 23:10
COCOA US Cocoa GMT +2 11:50-20:25 11:50 20:25
COFFE US Coffee GMT +2 11:50-20:25 11:50 20:25
SUGAR US Sugar No. 11 GMT +2 10:35-19:55 10:35 19:55
COTTO US Cotton No. 2 GMT +2 04:05-21:15 04:05 21:15
Sản phẩm Trạng thái Apr
17
May
17
Jun
17
Jul
17
Aug
17
Sep
17
Oct
17
Nov
17
Dec
17
Jan
18
Feb
18
Mar
18
US Corn
(CORN)
Mở 24/02/17 26/04/17 28/06/17 29/08/17 28/11/17
US Corn
(CORN)
Chỉ đóng 26/04/17 28/06/17 29/08/17 28/11/17
US Corn
(CORN)
Hết hạn 27/04/17 29/06/17 30/08/17 29/11/17
US Wheat
(WHEAT)
Mở 24/02/17 26/04/17 28/06/17 29/08/17 28/11/17
US Wheat
(WHEAT)
Chỉ đóng 26/04/17 28/06/17 29/08/17 28/11/17
US Wheat
(WHEAT)
Hết hạn 27/04/17 29/06/17 30/08/17 29/11/17
US Soybeans
(SBEAN)
Mở 24/02/17 26/04/17 28/06/17 27/07/17 27/10/17
US Soybeans
(SBEAN)
Chỉ đóng 26/04/17 28/06/17 27/07/17 27/10/17
US Soybeans
(SBEAN)
Hết hạn 27/04/17 29/06/17 28/07/17 30/10/17
High Grade Copper
(HGCOP)
Mở 24/02/17 26/04/17 28/06/17 29/08/17 28/11/17
High Grade Copper
(HGCOP)
Chỉ đóng 26/04/17 28/06/17 29/08/17 28/11/17
High Grade Copper
(HGCOP)
Hết hạn 27/04/17 29/06/17 30/08/17 29/11/17
US Cocoa
(COCOA)
Mở 09/02/17 12/04/17 08/06/17 10/08/17 14/11/17
US Cocoa
(COCOA)
Chỉ đóng 12/04/17 08/06/17 10/08/17 14/11/17
US Cocoa
(COCOA)
Hết hạn 13/04/17 09/06/17 11/08/17 15/11/17
US Coffee
(COFFE)
Mở 15/02/17 18/04/17 20/06/17 21/08/17 17/11/17
US Coffee
(COFFE)
Chỉ đóng 18/04/17 20/06/17 21/08/17 17/11/17
US Coffee
(COFFE)
Hết hạn 19/04/17 21/06/17 22/08/17 20/11/17
US Sugar No. 11
(SUGAR)
Mở 24/02/17 26/04/17 28/06/17 27/09/17
US Sugar No. 11
(SUGAR)
Chỉ đóng 26/04/17 28/06/17 27/09/17
US Sugar No. 11
(SUGAR)
Hết hạn 27/04/17 29/06/17 28/09/17
US Cotton No. 2
(COTTO)
Mở 21/02/17 20/04/17 26/06/17 20/11/17
US Cotton No. 2
(COTTO)
Chỉ đóng 20/04/17 22/06/17 20/11/17
US Cotton No. 2
(COTTO)
Hết hạn 21/04/17 23/06/17 21/11/17

* Mức tối thiểu có thể đặt được các lệnh Stop Loss và Take Profit từ giá hiện tại của thị trường.

Yêu cầu đặt cọc của CFD được tính như sau: Số lô * Kích cỡ hợp đồng * Giá mở lệnh * Phần trăm đặt cọc và không phụ thuộc vào đòn bảy của tài khoản giao dịch của bạn.

Tiền đặt cọc cho các CFD khi đặt lệnh ngược chiều luôn là 50%.

Ngày hiển thị ở trên có thể thay đổi.

Giao dịch hàng hóa

Cùng với các thị trường ngoại hối toàn cầu, các thị trường hàng hóa mang đến nhiều cơ hội đầu tư cho các trader nhỏ lẻ trên toàn cầu. Các hàng hóa nông phẩm như đường, bột mì hay ngô đã được giao dịch từ nhiều thế kỷ nay, và sự ưa thích của các nhà đầu tư đối với các sản phẩm tài chính phái sinh của các loại hàng hóa này đã giúp cho chúng trở thành một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư và quản trị rủi ro.

Đầu tư vào các hàng hóa có thể được giao dịch bằng hợp đồng là một phương thức tin cậy trong giảm thiểu rủi ro, ngay cả trong thời kỳ lạm phát hoặc bất ổn kinh tế, các giao dịch này đảm bảo cho cả người mua và người bán tránh được các biến động giá lớn có thể dẫn đến các khoản thua lỗ.

Chính sách lưu thông tin người dùng: XM.COM sử dụng thông tin người dùng, và bằng việc tiếp tục sử dụng trang web này bạn đã đồng ý với chính sách này. Để biết thêm thông tin vui lòng xem Thông báo thông tin người dùng của chúng tôi.