Giao dịch Forex

7 lớp sản phẩm - 16 phần mềm giao dịch - Hơn 300 sản phẩm
Giao dịch Forex, Chứng khoán riêng lẻ, Hàng hóa, Kim loại quý, Năng lượng, Chỉ số chứng khoán và Tiền ảo tại XM.

Spread giao dịch forex / Điều kiện

Cặp tiền Dao động giá
tối thiểu
Spread
chỉ từ*
Spread trung bình* Giá trị swap mua
(Point)
Giá trị swap bán
(Point)
Giá trị 1 lô Các mức Limit và Stop*****
EURUSD 0.00001 0.0001 0.00017 -8.93 2.44 100000 EUR 0.0004
GBPUSD 0.00001 0.0001 0.00023 -6.65 -0.87 100000 GBP 0.00052
USDJPY 0.001 0.01 0.018 1.18 -7.22 100000 USD 0.04
USDCHF 0.00001 0.0001 0.00026 2.81 -8.81 100000 USD 0.0005
AUDUSD 0.00001 0.0001 0.00018 -1.18 -2.86 100000 AUD 0.0005
AUDCAD 0.00001 0.00021 0.00032 -2.32 -6.36 100000 AUD 0.0016
AUDCHF 0.00001 0.00012 0.00038 1.91 -8.5 100000 AUD 0.0016
AUDJPY 0.001 0.01 0.03 0.01 -7.69 100000 AUD 0.099
AUDNZD 0.00001 0.00014 0.00045 -5.9 -3.6 100000 AUD 0.0021
CADJPY 0.001 0.013 0.034 -1.1 -7.13 100000 CAD 0.1
CADCHF 0.00001 0.00024 0.00038 0.48 -7.67 100000 CAD 0.0018
CHFJPY 0.001 0.01 0.03 -7.54 -2.75 100000 CHF 0.12
CHFSGD 0.00001 0.00022 0.0022 -16.94 -3.14 100000 CHF 0.0028
EURAUD 0.00001 0.00023 0.0004 -14.75 2.55 100000 EUR 0.0012
EURCAD 0.00001 0.00021 0.00037 -13.27 -0.37 100000 EUR 0.0014
EURCHF 0.00001 0.00017 0.00027 -2.11 -4.48 100000 EUR 0.00062
EURDKK**** 0.00001 0.00106 0.0023 -43.57 -51.47 100000 EUR 0.0026
EURGBP 0.00001 0.0001 0.00018 -4.82 -0.12 100000 EUR 0.0005
EURHKD**** 0.00001 0.00074 0.0033 -89.33 -37.83 100000 EUR 0.0052
EURHUF 0.001 0.08 0.3 -24.8 -16.34 100000 EUR 0.6
EURJPY 0.001 0.01 0.026 -4.69 -2.39 100000 EUR 0.054
EURNOK 0.00001 0.00135 0.00697 -84.28 -35.88 100000 EUR 0.0062
EURPLN 0.00001 0.00299 0.0047 -51.48 -3.78 100000 EUR 0.0054
EURSEK 0.00001 0.00177 0.005 -71.01 -65.55 100000 EUR 0.0056
GBPSGD 0.00001 0.00042 0.002 -16.36 -9.86 100000 GBP 0.0034
EURSGD 0.00001 0.00024 0.00163 -18.46 -3.98 100000 EUR 0.0014
EURTRY 0.00001 0.00111 0.0025 -204.63 112.89 100000 EUR 0.003
EURZAR 0.00001 0.00248 0.015 -463.44 222.36 100000 EUR 0.0258
GBPAUD 0.00001 0.00012 0.00039 -12.28 -1.48 100000 GBP 0.0016
GBPCAD 0.00001 0.00015 0.00054 -9.62 -5.45 100000 GBP 0.002
GBPCHF 0.00001 0.00016 0.0004 1.26 -8.34 100000 GBP 0.00178
GBPDKK**** 0.00001 0.0003 0.0049 -29.74 -81.7 100000 GBP 0.006
GBPJPY 0.001 0.01 0.038 -2.03 -6.74 100000 GBP 0.108
EURNZD 0.00001 0.00028 0.00067 -18.75 4.81 100000 EUR 0.0022
GBPNOK 0.00001 0.0013 0.008 -71.84 -73.04 100000 GBP 0.0146
GBPNZD 0.00001 0.00035 0.0008 -16.15 0.45 100000 GBP 0.0036
GBPSEK 0.00001 0.0033 0.009 -51.41 -104.51 100000 GBP 0.014
NZDCAD 0.00001 0.00031 0.00047 -1.53 -6.52 100000 NZD 0.0018
NZDCHF 0.00001 0.00021 0.00055 2.43 -8.52 100000 NZD 0.002
NZDJPY 0.001 0.014 0.05 1.29 -8.26 100000 NZD 0.14
NZDSGD 0.00001 0.00034 0.002 -3.27 -10.57 100000 NZD 0.0022
NZDUSD 0.00001 0.00011 0.00025 -0.44 -3.24 100000 NZD 0.0008
SGDJPY 0.001 0.033 0.2 -3.3 -8.78 100000 SGD 0.14
USDCAD 0.00001 0.0001 0.00021 -2.42 -4.56 100000 USD 0.00052
USDDKK**** 0.00001 0.0002 0.003 -8.89 -75.93 100000 USD 0.0034
USDHKD**** 0.0001 0.0011 0.0028 -3.92 -7.13 100000 USD 0.0026
USDHUF 0.001 0.101 0.28 -9.19 -28.01 100000 USD 0.52
USDMXN 0.00001 0.0017 0.01 -434.64 191.05 100000 USD 0.0103
USDNOK 0.00001 0.00052 0.0055 -31.97 -71.47 100000 USD 0.0078
USDPLN 0.00001 0.00072 0.004 -24.4 -22.4 100000 USD 0.007
USDSEK 0.00001 0.00029 0.0049 -21.39 -97.28 100000 USD 0.0082
USDSGD 0.00001 0.0003 0.002 -7.81 -11.01 100000 USD 0.0014
USDTRY 0.00001 0.00069 0.0026 -152.51 73.08 100000 USD 0.0028
USDZAR 0.0001 0.0115 0.017 -33.15 13.85 100000 USD 0.0206
USDRUB**** 0.0001 0.0185 0.42 -215.18 12.01 100000 USD 0.034
EURRUB**** 0.0001 0.0165 0.45 -266.25 42.28 100000 EUR 0.034
USDCNH**** 0.0001 0.0018 0.0027 -7.74 -2.68 100000 USD 0.005
Cặp tiền Dao động giá
tối thiểu
Spread
chỉ từ*
Spread trung bình* Giá trị swap mua
(Point)
Giá trị swap bán
(Point)
Giá trị 1 lô Các mức Limit và Stop*****
AUDCADmicro 0.00001 0.00021 0.00032 -2.32 -6.36 1000 AUD 0.0016
AUDCHFmicro 0.00001 0.00012 0.00038 1.91 -8.5 1000 AUD 0.0016
AUDJPYmicro 0.001 0.01 0.03 0.01 -7.69 1000 AUD 0.099
AUDNZDmicro 0.00001 0.00014 0.00045 -5.9 -3.6 1000 AUD 0.0021
AUDUSDmicro 0.00001 0.0001 0.00018 -1.18 -2.86 1000 AUD 0.0005
CADCHFmicro 0.00001 0.00024 0.00038 0.48 -7.67 1000 CAD 0.0018
CADJPYmicro 0.001 0.013 0.034 -1.1 -7.13 1000 CAD 0.1
CHFJPYmicro 0.001 0.01 0.03 -7.54 -2.75 1000 CHF 0.12
CHFSGDmicro 0.00001 0.00022 0.0022 -16.94 -3.14 1000 CHF 0.0028
EURAUDmicro 0.00001 0.00023 0.0004 -14.75 2.55 1000 EUR 0.0012
EURCADmicro 0.00001 0.00021 0.00037 -13.27 -0.37 1000 EUR 0.0014
EURCHFmicro 0.00001 0.00017 0.00027 -2.11 -4.48 1000 EUR 0.00062
EURDKKmicro**** 0.00001 0.00106 0.0023 -43.57 -51.47 1000 EUR 0.0026
EURGBPmicro 0.00001 0.0001 0.00018 -4.82 -0.12 1000 EUR 0.0005
EURHKDmicro**** 0.00001 0.00074 0.0033 -89.33 -37.83 1000 EUR 0.0052
EURHUFmicro 0.001 0.08 0.3 -24.8 -16.34 1000 EUR 0.6
EURJPYmicro 0.001 0.01 0.026 -4.69 -2.39 1000 EUR 0.054
EURNOKmicro 0.00001 0.00135 0.00697 -84.28 -35.88 1000 EUR 0.0062
EURNZDmicro 0.00001 0.00028 0.00067 -18.75 4.81 1000 EUR 0.0022
EURPLNmicro 0.00001 0.00299 0.0047 -51.48 -3.78 1000 EUR 0.0054
EURSEKmicro 0.00001 0.00177 0.005 -71.01 -65.55 1000 EUR 0.0056
EURSGDmicro 0.00001 0.00024 0.00163 -18.46 -3.98 1000 EUR 0.0014
EURTRYmicro 0.00001 0.00111 0.0025 -204.63 112.89 1000 EUR 0.003
EURUSDmicro 0.00001 0.0001 0.00017 -8.93 2.44 1000 EUR 0.0004
EURZARmicro 0.00001 0.00248 0.015 -463.44 222.36 1000 EUR 0.0258
GBPAUDmicro 0.00001 0.00012 0.00039 -12.28 -1.48 1000 GBP 0.0016
GBPCADmicro 0.00001 0.00015 0.00054 -9.62 -5.45 1000 GBP 0.002
GBPCHFmicro 0.00001 0.00016 0.0004 1.26 -8.34 1000 GBP 0.00178
GBPDKKmicro**** 0.00001 0.0003 0.0049 -29.74 -81.7 1000 GBP 0.006
GBPJPYmicro 0.001 0.01 0.038 -2.03 -6.74 1000 GBP 0.108
GBPNOKmicro 0.00001 0.0013 0.008 -71.84 -73.04 1000 GBP 0.0146
GBPNZDmicro 0.00001 0.00035 0.0008 -16.15 0.45 1000 GBP 0.0036
GBPSEKmicro 0.00001 0.0033 0.009 -51.41 -104.51 1000 GBP 0.014
GBPSGDmicro 0.00001 0.00042 0.002 -16.36 -9.86 1000 GBP 0.0034
GBPUSDmicro 0.00001 0.0001 0.00023 -6.65 -0.87 1000 GBP 0.00052
NZDCADmicro 0.00001 0.00031 0.00047 -1.53 -6.52 1000 NZD 0.0018
NZDCHFmicro 0.00001 0.00021 0.00055 2.43 -8.52 1000 NZD 0.002
NZDJPYmicro 0.001 0.014 0.05 1.29 -8.26 1000 NZD 0.14
NZDSGDmicro 0.00001 0.00034 0.002 -3.27 -10.57 1000 NZD 0.0022
NZDUSDmicro 0.00001 0.00011 0.00025 -0.44 -3.24 1000 NZD 0.0008
SGDJPYmicro 0.001 0.033 0.2 -3.3 -8.78 1000 SGD 0.14
USDCADmicro 0.00001 0.0001 0.00021 -2.42 -4.56 1000 USD 0.00052
USDCHFmicro 0.00001 0.0001 0.00026 2.81 -8.81 1000 USD 0.0005
USDHKDmicro**** 0.0001 0.0011 0.0028 -3.92 -7.13 1000 USD 0.0026
USDDKKmicro**** 0.00001 0.0002 0.003 -8.89 -75.93 1000 USD 0.0034
USDHUFmicro 0.001 0.101 0.28 -9.19 -28.01 1000 USD 0.52
USDJPYmicro 0.001 0.01 0.018 1.18 -7.22 1000 USD 0.04
USDMXNmicro 0.00001 0.0017 0.01 -434.64 191.05 1000 USD 0.0103
USDNOKmicro 0.00001 0.00052 0.0055 -31.97 -71.47 1000 USD 0.0078
USDPLNmicro 0.00001 0.00072 0.004 -24.4 -22.4 1000 USD 0.007
USDSEKmicro 0.00001 0.00029 0.0049 -21.39 -97.28 1000 USD 0.0082
USDSGDmicro 0.00001 0.0003 0.002 -7.81 -11.01 1000 USD 0.0014
USDTRYmicro 0.00001 0.00069 0.0026 -152.51 73.08 1000 USD 0.0028
USDZARmicro 0.0001 0.0115 0.017 -33.15 13.85 1000 USD 0.0206
USDRUBmicro**** 0.0001 0.0185 0.42 -215.18 12.01 1000 USD 0.0456
EURRUBmicro**** 0.0001 0.0165 0.45 -266.25 42.28 1000 EUR 0.0738
USDCNHmicro**** 0.0001 0.0018 0.0027 -7.74 -2.68 1000 USD 0.005
Cặp tiền Dao động giá
tối thiểu
Spread trung bình* Hoa hồng trên mỗi 100.000 USD giao dịch***** Giá trị swap mua
(Point)
Giá trị swap bán
(Point)
Giá trị 1 lô Các mức Limit và Stop*****
GBPJPY. 0.001 0.009 5 USD -2.03 -6.74 100000 GBP 0.108
GBPNZD. 0.00001 0.0004 5 USD -16.15 0.45 100000 GBP 0.0036
USDJPY. 0.001 0.001 5 USD 1.18 -7.22 100000 USD 0.04
NZDUSD. 0.00001 0.00008 5 USD -0.44 -3.24 100000 NZD 0.0008
GBPUSD. 0.00001 0.00003 5 USD -6.65 -0.87 100000 GBP 0.00052
AUDCAD. 0.00001 0.00013 5 USD -2.32 -6.36 100000 AUD 0.0016
AUDCHF. 0.00001 0.00009 5 USD 1.91 -8.5 100000 AUD 0.0016
AUDJPY. 0.001 0.006 5 USD 0.01 -7.69 100000 AUD 0.099
AUDNZD. 0.00001 0.00011 5 USD -5.9 -3.6 100000 AUD 0.0021
AUDUSD. 0.00001 0.00004 5 USD -1.18 -2.86 100000 AUD 0.0005
CADCHF. 0.00001 0.0001 5 USD 0.48 -7.67 100000 CAD 0.0018
CADJPY. 0.001 0.011 5 USD -1.1 -7.13 100000 CAD 0.1
CHFJPY. 0.001 0.015 5 USD -7.54 -2.75 100000 CHF 0.12
CHFSGD. 0.00001 0.0005 5 USD -16.94 -3.14 100000 CHF 0.0028
EURAUD. 0.00001 0.0001 5 USD -14.75 2.55 100000 EUR 0.0012
EURCAD. 0.00001 0.00015 5 USD -13.27 -0.37 100000 EUR 0.0014
EURCHF. 0.00001 0.00011 5 USD -2.11 -4.48 100000 EUR 0.00062
EURDKK.**** 0.00001 0.0007 5 USD -43.57 -51.47 100000 EUR 0.0026
EURGBP. 0.00001 0.00008 5 USD -4.82 -0.12 100000 EUR 0.0005
EURHKD.**** 0.00001 0.001 5 USD -89.33 -37.83 100000 EUR 0.0052
EURHUF. 0.001 0.18 5 USD -24.8 -16.34 100000 EUR 0.6
EURJPY. 0.001 0.006 5 USD -4.69 -2.39 100000 EUR 0.054
EURNOK. 0.00001 0.00294 5 USD -84.28 -35.88 100000 EUR 0.0062
EURNZD. 0.00001 0.00022 5 USD -18.75 4.81 100000 EUR 0.0022
EURPLN. 0.00001 0.0027 5 USD -51.48 -3.78 100000 EUR 0.0054
EURRUB.**** 0.0001 0.28 5 USD -275.1 42.28 100000 EUR 0.0738
EURSEK. 0.00001 0.0022 5 USD -71.01 -65.55 100000 EUR 0.0056
EURSGD. 0.00001 0.0009 5 USD -18.46 -3.98 100000 EUR 0.0014
EURTRY. 0.00001 0.0023 5 USD -204.63 112.89 100000 EUR 0.003
EURUSD. 0.00001 0.00001 5 USD -8.93 2.44 100000 EUR 0.0004
EURZAR. 0.00001 0.0106 5 USD -463.44 222.36 100000 EUR 0.0258
GBPAUD. 0.00001 0.0002 5 USD -12.28 -1.48 100000 GBP 0.0016
GBPCHF. 0.00001 0.00015 5 USD 1.26 -8.34 100000 GBP 0.00178
GBPCAD. 0.00001 0.00022 5 USD -9.62 -5.45 100000 GBP 0.002
GBPDKK.**** 0.00001 0.002 5 USD -29.74 -81.7 100000 GBP 0.006
GBPNOK. 0.00001 0.0061 5 USD -71.84 -73.04 100000 GBP 0.0146
GBPSEK. 0.00001 0.0047 5 USD -51.41 -104.51 100000 GBP 0.014
GBPSGD. 0.00001 0.0013 5 USD -16.36 -9.86 100000 GBP 0.0034
NZDCAD. 0.00001 0.00019 5 USD -1.53 -6.52 100000 NZD 0.0018
NZDCHF. 0.00001 0.00014 5 USD 2.43 -8.52 100000 NZD 0.002
NZDJPY. 0.001 0.012 5 USD 1.29 -8.26 100000 NZD 0.14
NZDSGD. 0.00001 0.0005 5 USD -3.27 -10.57 100000 NZD 0.0022
SGDJPY. 0.001 0.057 5 USD -3.3 -8.78 100000 SGD 0.14
USDCAD. 0.00001 0.00006 5 USD -2.42 -4.56 100000 USD 0.00052
USDCHF. 0.00001 0.00005 5 USD 2.81 -8.81 100000 USD 0.0005
USDDKK.**** 0.00001 0.00079 5 USD -8.89 -75.93 100000 USD 0.0034
USDHKD.**** 0.0001 0.0005 5 USD -3.92 -7.13 100000 USD 0.0026
USDHUF. 0.001 0.14 5 USD -9.19 -28.01 100000 USD 0.52
USDMXN. 0.00001 0.004 5 USD -434.64 191.05 100000 USD 0.0103
USDNOK. 0.00001 0.003 5 USD -31.97 -71.47 100000 USD 0.0078
USDPLN. 0.00001 0.0024 5 USD -24.4 -22.4 100000 USD 0.007
USDRUB.**** 0.0001 0.29 5 USD -215.18 12.01 100000 USD 0.0456
USDSEK. 0.00001 0.00249 5 USD -21.39 -97.28 100000 USD 0.0082
USDSGD. 0.00001 0.00065 5 USD -7.81 -11.01 100000 USD 0.0014
USDTRY. 0.00001 0.0011 5 USD -152.51 73.08 100000 USD 0.0028
USDZAR. 0.0001 0.009 5 USD -33.15 13.85 100000 USD 0.0206

Các ví dụ về cách tính phí hoa hồng (chỉ dành cho các tài khoản XM Zero)

Ví dụ 1


Để đặt lệnh MUA 3 lot USD/GBP, khối lượng giao dịch là 300.000 USD. Biết rằng hoa hồng cho mỗi giao dịch có khối lượng 100.000 USD sẽ được tính cho cả lệnh mở và đóng với mức 5 USD mỗi lượt, phí hoa hồng cho giao dịch này sẽ là: 2 x (5 x 300.000 / 100.000) = 30 USD. Phí hoa hồng được trừ vào tài khoản trong lúc mở giao dịch cho cả 2 hoạt động cùng một lúc (mở và đóng).


Ví dụ 2


Để đặt lệnh MUA 2 lot EUR/USD, khối lượng giao dịch là 200.000 EUR, tương đương với 220.000 USD tính tại tỷ giá 1,1. Biết rằng hoa hồng cho mỗi giao dịch có khối lượng 100.000 USD sẽ được tính cho cả lệnh mở và đóng với mức 5 USD mỗi lượt, phí hoa hồng cho giao dịch này sẽ là: 2 x (5 x 220.000 / 100.000) = 22 USD. Phí hoa hồng được trừ vào tài khoản trong lúc mở giao dịch cho cả 2 hoạt động cùng một lúc (mở và đóng).

GiỜ GIAO DỊCH CỦA RUB
(Giờ GMT+2. Lưu ý khác biệt về Giờ mùa Hè)

Thứ Hai – Thứ Sáu: 09:05 – 17:55

GiỜ GIAO DỊCH CỦA FOREX
(Giờ GMT+2. Lưu ý khác biệt về Giờ mùa Hè)

Thứ Hai – Thứ Sáu: 00:05 – 23:50

* Các mức spread hiển thị ở đây được tính trung bình trong một ngày. Spread có xu hướng thu hẹp dưới các điều kiện thị trường bình thường. Tuy nhiên, nó có thể giãn khi các tin tức quan trọng được công bố, hoặc khi có sự bất ổn về chính trị, hoặc các sự kiện bất ngờ, dẫn đến thị trường có những biến động mạnh; spread cũng thường giãn ra vào cuối ngày giao dịch hoặc vào cuối tuần khi thanh khoản kém hơn. Khi bạn giao dịch với chúng tôi thì Trading Point chính là đối tác của bạn. Các lệnh của bạn được cân đối và mỗi khi tổng khối lượng giao dịch ròng vượt qua một ngưỡng được định trước thì nó sẽ được chuyển tới các ngân hàng đối tác của chúng tôi (các nhà cung cấp thanh khoản) tại mức spread hiện tại của thị trường. Tuy nhiên, trong các điều kiện thị trường biến động mạnh và không có thanh khoản, các nhà cung cấp thanh khoản cũng sẽ báo giá với spread lớn hơn bình thường. Tại những thời điểm như vậy, Trading Point buộc phải áp dụng giãn spread tương tự cho các khách hàng của mình.

** Nếu bạn để một lệnh mở sang ngày giao dịch tiếp theo, bạn sẽ phải trả hoặc được nhận một khoản tiền nhất định, được tính toán dựa vào sự chênh lệch lãi suất giữa 2 đồng tiền của cặp tiền. Giá trị này được gọi là "swap." Tại phần mềm giao dịch, "swap" được tự động chuyển đổi về đồng tiền nạp. Hoạt động này được thực hiện vào 00:00 (Giờ GMT+2. Lưu ý khác biệt về Giờ mùa Hè) và có thể diễn ra trong vài phút. Từ Thứ Tư đến Thứ Năm, swap sẽ được tính cho 3 ngày.

*** Mức tối thiểu có thể đặt được các lệnh Stop Loss và Take Profit từ giá hiện tại của thị trường.

**** Đòn bảy cho EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD, USDCNH, EURRUB và USDRUB là 1:50 cho tất cả các loại tài khoản.

***** Đối với các sản phẩm không được biểu thị bằng đồng USD sẽ dựa trên tỷ giá chuyển đổi hiện tại (chỉ dành cho các tài khoản XM Zero)

Tiền đặt cọc đối với tất cả các lệnh giao dịch các cặp tiền chứa CHF sẽ cao hơn 2 lần mức thông thường.

Về giao dịch forex

Giao dịch forex, hay giao dịch tiền tệ, hay giao dịch FX, cũng như cách nó được viết tắt, là thuật ngữ mô tả thị trường trao đổi tiền tệ như chúng ta biết đến ngày nay, nói theo ngôn ngữ dễ hiểu là nó đề cập đến một thị trường toàn cầu và phi tập trung, là nơi mà các cá nhân, công ty và tổ chức tài chính trao đổi đồng tiền này lấy một đồng tiền khác ở các mức giá thả nổi.

Hệ thống tỷ giá thả nổi hiện tại như chúng ta biết ngày nay đã được áp dụng sau Thế chiến II và cho đến tận bây giờ. Trước khi có hệ thống tỷ giá giao dịch ngoại hối hiện tại, người ta sử dụng một hệ thống quản lý tiền tệ gọi là Thỏa thuận Bretton Woods, theo đó giá trao đổi của các đồng tiền sang một đồng tiền khác được ràng buộc và liên quan đến lượng dự trữ vàng của hai quốc gia có hai đồng tiền được trao đổi.

Thị trường giao dịch forex

Thị trường giao dịch forex ngày nay là một thị trường lớn nhất và thanh khoản cao nhất thế giới do một số yếu tố như sự dễ dàng khi thực hiện các giao dịch trên internet, sự phát triển của các phương tiện đi lại hiện đại, sự dễ dàng trong liên lạc quốc tế và giao thông hiện đại, giúp cho thế giới của chúng ta được thu nhỏ lại.

Việc thế giới thu nhỏ lại và mang tính toàn cầu hơn cũng có nghĩa là con người, hàng hóa và dịch vụ có thể được di chuyển nhanh hơn và dễ dàng hơn. Điều này cũng có nghĩa là cần phải có sự trao đổi giữa các đồng tiền để các hoạt động trên có thể diễn ra được. Tất cả những yếu tố này đã giúp định hình một thị trường giao dịch forex ngày càng phát triển, và nó sẽ liên tục tăng trưởng và trở nên sôi động hơn, thanh khoản cao hơn và thuận lợi hơn.

Giao dịch forex trực tuyến

Trong những thành phần tham gia chính của thị trường giao dịch forex, một trong những bộ phận tăng trưởng mạnh nhất là các trader giao dịch ngoại hối lẻ (các cá nhân) tham gia vào hoạt động giao dịch forex trực tuyến chủ yếu mục đích đầu cơ, mà mục đích cuối cùng là tạo ra lợi nhuận từ các dao động tiền tệ (các thay đổi thị trường), hoặc phòng hộ trước các rủi ro tiền tệ không mong muốn.

Bộ phận này tham gia vào thị trường giao dịch ngoại hối thông qua một nhà môi giới (như XM), hoặc qua một ngân hàng. Trong trường hợp này, ngân hàng hoặc nhà môi giới sẽ phát hành cho khách hàng lẻ một tài khoản giao dịch được nạp một đồng tiền cơ sở (thường là đồng tiền địa phương của khu vực cư trú của khách hàng), và khách hàng đó sẽ có cơ hội để mua và bán các đồng tiền một cách trực tuyến hoặc qua điện thoại với mục đích thu lời.

Giao dịch forex thông qua nhà môi giới

Tham gia vào thị trường giao dịch ngoại hối qua một nhà môi giới như XM có nghĩa là khách hàng sẽ được quyền sử dụng hệ thống tính giá theo thời gian thực của thị trường ngoại hối và được báo giá mua và bán của một số sản phẩm thông qua một phần mềm giao dịch trực tuyến (hoặc thông qua điện thoại). Khách hàng được tự quyết tại mức giá nào họ sẽ quyết định mua hoặc bán, và ngược lại, có thể thực hiện một giao dịch vào bất cứ lúc nào họ muốn.

Giao dịch forex là gì?

Giao dịch forex, còn được biết đến là giao dịch tiền tệ hay giao dịch fx, là hoạt động mua một đồng tiền nào đó đồng thời bán một đồng tiền khác để trao đổi. Giao dịch tiền tệ luôn luôn gắn với việc trao đổi một đồng tiền lấy một đồng tiền khác.

Mục đích của việc trao đổi có thể khác nhau và có thể là một trong các mục đích dưới đây:

 • 1. Trao đổi đồng tiền A (VD: USD) lấy đồng tiền B (VD: EUR) vì mục đích đi lại;
 • 2. Trao đổi đồng tiền A (VD: USD) lấy đồng tiền B (VD: EUR) vì mục đích thương mại;
 • 3. Trao đổi đồng tiền A (VD: USD) lấy đồng tiền B (VD: EUR) vì mục đích đầu cơ, với mục tiêu là kiếm lợi nhuận.

Với tất cả các mục đích trên đây (và có thể với mục đích khác), thị trường giao dịch forex là một thị trường có độ thanh khoản và biến động lớn nhất thế giới hiện nay, với hơn 5 ngàn tỷ đô la Mỹ giao dịch mỗi ngày.

Giao dịch forex diễn ra như thế nào?

Giao dịch forex bản chất là giao dịch đồng tiền này với đồng tiền khác. Theo đó, một khách hàng XM bán một đồng tiền này để mua một đồng tiền khác theo giá thị trường hiện hành.

Để có thể giao dịch được, cần mở một tài khoản và nắm giữ đồng tiền A và sau đó đổi đồng tiền A lấy đồng tiền B trong dài hạn hoặc ngắn hạn, với mục đích phù hợp với nhu cầu của người giao dịch.

Vì giao dịch fx được thực hiện theo các cặp tiền (nghĩa là giá của một đơn vị đồng tiền này so với một đơn vị đồng tiền khác), trong đó đồng tiền đầu tiên được gọi là đồng tiền cơ sở, trong khi đồng tiền thứ hai được gọi là đồng tiền định giá.

Ví dụ, giá EUR/USD 1,2345 là giá của Euro biểu thị bằng đô la Mỹ, có nghĩa là một Euro bằng 1,2345 đô la Mỹ.

Giao dịch tiền tệ diễn ra 24 giờ mỗi ngày, từ 22h GMT chủ nhật cho đến 22h GMT thứ sáu, với các đồng tiền được giao dịch giữa các trung tâm tài chính lớn ở London, New York, Tokyo, Zurich, Frankfurt, Paris, Sydney, Singapore và HongKong.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá cả trong giao dịch Forex?

Có vô số các yếu tố góp phần và ảnh hưởng đến giá cả trong giao dịch Forex (tỷ giá đồng tiền) mỗi ngày, tuy nhiên có thể nói rằng có 6 nhân tố chính có ảnh hưởng lớn nhất và là các nhân tố vận hành chính đối với sự biến động giá cả của giao dịch Forex:

 • 1. Sự khác biệt về lạm phát 
 • 2. Sự khác biệt về lãi suất 
 • 3. Thâm hụt tài khoản tiền tệ 
 • 4. Nợ công 
 • 5. Quan hệ thương mại
 • 6. Sự ổn định chính trị và kinh tế 

Để hiểu rõ được 6 yếu tố nói trên, bạn phải luôn nhớ rằng các đồng tiền được giao dịch theo từng cặp. Vì vậy khi một đồng tiền giảm giá, đồng tiền khác sẽ tăng giá vì biểu thị giá của một đồng tiền luôn được thể hiện bằng một đồng tiền khác.

Phần mềm giao dịch Forex là gì? 

Phần mềm giao dịch Forex là một phần mềm giao dịch trực tuyến được cung cấp cho từng khách hàng XM, cho phép họ xem, phân tích và giao dịch các đồng tiền, hoặc các tài sản khác.

Nói một cách đơn giản, mỗi khi khách hàng XM được cung cấp quyền truy cập đến một nền tảng (phần mềm) giao dịch được kết nối trực tiếp tới hệ thống cung cấp giá của thị trường toàn cầu và cho phép họ thực hiện các giao dịch mà không cần có bên thứ ba.

Những người tham gia trong thị trường giao dịch Forex là ai?

Những người tham gia thị trường giao dịch Forex bao gồm:

 • 1. Khách du lịch hoặc người tiêu dùng ngoại quốc muốn đổi tiền để đi du lịch nước ngoài hoặc để mua sắm hàng hóa ở nước ngoài.
 • 2. Các doanh nghiệp mua nguyên liệu thô hoặc hàng hóa từ nước ngoài và cần đổi đồng tiền nội địa của họ lấy đồng tiền của quốc gia của người bán.
 • 3. Các nhà đầu tư hoặc các nhà đầu cơ trao đổi các đồng tiền sẽ cần một đồng tiền nước ngoài để thực hiện giao dịch với mục đích tạo lợi nhuận khi thị trường biến động.
 • 4. Các tổ chức ngân hàng đổi tiền để phục vụ các khách hàng của họ hoặc cho các khách hàng nước ngoài vay tiền.
 • 5. Các chính phủ hoặc các ngân hàng trung ương mua hoặc bán các đồng tiền để điều chỉnh các sự mất cân đối tài chính hoặc điều chỉnh các điều kiện kinh tế.

Điều gì là quan trọng trong giao dịch forex?

Đối với một người giao dịch ngoại hối lẻ, các yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến giao dịch là chất lượng thực thi giao dịch, tốc độ và spread. Và mỗi yếu tố lại ảnh hưởng đến các yếu tố còn lại.

Spread là sự khác biệt giữa giá bid và giá ask của một cặp tiền tệ (giá mua hoặc giá bán), để dễ hiểu hơn thì đó là giá mà nhà môi giới hay ngân hàng của bạn sẵn sàng bán hoặc mua theo lệnh giao dịch do bạn yêu cầu. Tuy nhiên spread chỉ có ý nghĩa khi có thực thi lệnh đúng.

Trong một thị trường giao dịch ngoại hối, khi chúng ta đề cập đến thực thi lệnh có nghĩa là chúng ta nói đến tốc độ mà người giao dịch ngoại hối có thể thực sự mua hoặc bán đúng với giá họ nhìn thấy trên màn hình hoặc với giá bid hay ask mà họ được báo qua điện thoại. Một mức giá tốt sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu ngân hàng hoặc nhà môi giới của bạn không thể thực hiện lệnh của bạn đủ nhanh tại đúng mức giá bid hoặc ask đó.

Những cặp tiền chính trong giao dịch forex là gì?

Trong giao dịch forex, một số cặp tiền được gọi là chính (các cặp tiền chính). Đây là những cặp tiền được giao dịch nhiều nhất và chúng luôn chứa USD.

Các cặp tiền chính bao gồm: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD

Những cặp tiền phụ trong giao dịch forex là gì ?

Trong giao dịch forex, các cặp tiền phụ hay chéo là các cặp tiền không chứa USD.

Những cặp tiền hiếm trong giao dịch forex là gì?

Trong giao dịch forex, các cặp tiền hiếm bao gồm các cặp tiền ít được giao dịch, đó là những cặp tiền có một đồng tiền chính và một đồng tiền của một nền kinh tế nhỏ hoặc mới nổi. Các cặp tiền này được có độ biến động thấp hơn, thanh khoản thấp hơn và không sôi động như các cặp tiền chính hoặc chéo.

Chính sách lưu thông tin người dùng: XM.COM sử dụng thông tin người dùng, và bằng việc tiếp tục sử dụng trang web này bạn đã đồng ý với chính sách này. Để biết thêm thông tin vui lòng xem Thông báo thông tin người dùng của chúng tôi.