Năng lượng

7 lớp sản phẩm - 16 phần mềm giao dịch - Hơn 300 sản phẩm
Giao dịch Forex, Chứng khoán riêng lẻ, Hàng hóa, Kim loại quý, Năng lượng, Chỉ số chứng khoán và Tiền ảo tại XM.

Năng lượng - Spread / Điều kiện

Ký hiệu Tư liệu thông tin quan trọng Mô tả Dao động giá
tối thiểu
Giá trị biến động giá tối thiểu Spread
Thấp nhất
Giá trị 1 lô Khối lượng giao dịch T.thiểu/T.đa Phần trăm đặt cọc Các mức Limit và Stop***
OIL Thông tin WTI Oil 0.01000 USD 1 0.05 100 Barrels 1/400 1.5 % 0.1
NGAS Thông tin Natural Gas 0.00100 USD 1 0.03 1000 MMBtu 1/300 3 % 0.07
OILMn Thông tin WTI Oil Mini 0.01000 USD 0.1 0.05 10 Barrels 1/4000 1.5 % 0.1
GSOIL Thông tin London Gas Oil 0.01000 USD 0.04 1.5 4 Tonnes 1/500 3 % 2
BRENT Thông tin Brent Crude Oil 0.01000 USD 1 0.05 100 Barrels 1/400 1.5 % 0.1
Ký hiệu Mô tả Giờ máy chủ Ngày thường Mở cửa (Thứ 2) Đóng cửa (Thứ 6)
OIL WTI Oil GMT +2 01:05-23:55 01:05 23:10
NGAS Natural Gas GMT +2 01:05-23:55 01:05 23:10
OILMn WTI Oil Mini GMT +2 01:05-23:55 01:05 23:10
GSOIL London Gas Oil GMT +2 03:05-23:55 03:05 23:10
BRENT Brent Crude Oil GMT +2 03:05-00:55 03:05 23:05
Sản phẩm Trạng thái May
17
Jun
17
Jul
17
Aug
17
Sep
17
Oct
17
Nov
17
Dec
17
Jan
18
Feb
18
Mar
18
Apr
18
WTI Oil
(OIL)
Mở 17/03/17 18/04/17 18/05/17 16/06/17 18/07/17 18/08/17 18/09/17 18/10/17 16/11/17 15/12/17 18/01/18
WTI Oil
(OIL)
Chỉ đóng 18/04/17 18/05/17 16/06/17 18/07/17 18/08/17 18/09/17 18/10/17 16/11/17 15/12/17 18/01/18
WTI Oil
(OIL)
Hết hạn 19/04/17 19/05/17 19/06/17 19/07/17 21/08/17 19/09/17 19/10/17 17/11/17 18/12/17 19/01/18
Natural Gas
(NGAS)
Mở 27/03/17 24/04/17 24/05/17 26/06/17 25/07/17 25/08/17 25/09/17 25/10/17 24/11/17 21/12/17 25/01/18
Natural Gas
(NGAS)
Chỉ đóng 24/04/17 24/05/17 26/06/17 25/07/17 25/08/17 25/09/17 25/10/17 24/11/17 21/12/17 25/01/18
Natural Gas
(NGAS)
Hết hạn 25/04/17 25/05/17 27/06/17 26/07/17 28/08/17 26/09/17 26/10/17 27/11/17 22/12/17 26/01/18
WTI Oil Mini
(OILMn)
Mở 17/03/17 18/04/17 18/05/17 16/06/17 18/07/17 18/08/17 18/09/17 18/10/17 16/11/17 15/12/17 18/01/18
WTI Oil Mini
(OILMn)
Chỉ đóng 18/04/17 18/05/17 16/06/17 18/07/17 18/08/17 18/09/17 18/10/17 16/11/17 15/12/17 18/01/18
WTI Oil Mini
(OILMn)
Hết hạn 19/04/17 19/05/17 19/06/17 19/07/17 21/08/17 19/09/17 19/10/17 17/11/17 18/12/17 19/01/18
London Gas Oil
(GSOIL)
Mở 07/04/17 08/05/17 07/06/17 10/07/17 08/08/17 08/09/17 10/10/17 08/11/17 08/12/17 09/01/18
London Gas Oil
(GSOIL)
Chỉ đóng 08/05/17 07/06/17 10/07/17 08/08/17 08/09/17 10/10/17 08/11/17 08/12/17 09/01/18
London Gas Oil
(GSOIL)
Hết hạn 09/05/17 08/06/17 11/07/17 09/08/17 11/09/17 11/10/17 09/11/17 11/12/17 10/01/18
Brent Crude Oil
(BRENT)
Mở 24/02/17 29/03/17 26/04/17 29/05/17 28/06/17 27/07/17 29/08/17 27/09/17 27/10/17 29/11/17 27/12/17 30/01/18
Brent Crude Oil
(BRENT)
Chỉ đóng 29/03/17 26/04/17 29/05/17 28/06/17 27/07/17 29/08/17 27/09/17 27/10/17 29/11/17 27/12/17 30/01/18
Brent Crude Oil
(BRENT)
Hết hạn 30/03/17 27/04/17 30/05/17 29/06/17 28/07/17 30/08/17 28/09/17 30/10/17 30/11/17 28/12/17 31/01/18

* Mức tối thiểu có thể đặt được các lệnh Stop Loss và Take Profit từ giá hiện tại của thị trường.

Yêu cầu đặt cọc của CFD được tính như sau: Số lô * Kích cỡ hợp đồng * Giá mở lệnh * Phần trăm đặt cọc và không phụ thuộc vào đòn bảy của tài khoản giao dịch của bạn.

Tiền đặt cọc cho các CFD khi đặt lệnh ngược chiều luôn là 50%.

Ngày hiển thị ở trên có thể thay đổi.

Các mức spread/điều kiện ở trên áp dụng cho mọi loại tài khoản giao dịch XM.

Giới thiệu về thị trường năng lượng

Đặc điểm tiêu biểu của giá năng lượng là mức độ biến động cao do tác động của nhiều yếu tố chính trị và môi trường. Các yếu tố cung và cầu cũng tác động lên giá năng lượng, yếu tố tác động mạnh mẽ nhất là tốc độ phát triển kinh tế toàn cầu. Những lúc kinh tế khởi sắc, nhu cầu về năng lượng tăng lên, trong khi tiêu thụ giảm sút xảy ra khi nền kinh tế bị đình trệ.

Bên cạnh những thay đổi về kinh tế, điều kiện thời tiết khắc nghiệt cũng có thể tác động lớn tới lĩnh vực năng lượng, dẫn tới việc cung ứng dầu thô, khí thiên nhiên và dầu sưởi bị gián đoạn. Theo đó, những điều kiện như vậy có thể làm giảm hoặc làm tăng nhu cầu của nhiều dịch vụ tiêu dùng liên quan đến những loại năng lượng này. Hơn nữa, giá cả năng lượng toàn cầu bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi sự bất ổn chính trị tại một số mỏ khí thiên nhiên lớn nhất thế giới.

Dầu là một thị trường 24 giờ, toàn cầu, giá cả trong thị trường này luôn luôn biến động. Điều này khiến dầu trở thành một công cụ lý tưởng cho các nhà giao dịch trong ngày, những người tìm kiếm những biến động nhanh và chọn CFD làm cách thức dễ nhất để giao dịch dựa trên giá dầu.

Chính sách lưu thông tin người dùng: XM.COM sử dụng thông tin người dùng, và bằng việc tiếp tục sử dụng trang web này bạn đã đồng ý với chính sách này. Để biết thêm thông tin vui lòng xem Thông báo thông tin người dùng của chúng tôi.