Đăng ký

Giấy phép

FCA

Financial Conduct Authority

UK

Trading Point of Financial Instruments UK Ltd được kiểm soát bởi Cục Quản lý Tài chính (số tham chiếu: 705428).

Xem Giấy phép

Chúng tôi sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Tìm hiểu thêm và thay đổi thiết lập cookie của bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bảy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo Rủi ro của chúng tôi.