Cổ phiếu

Các thông số cổ phiếu

Phí giao dịch cho tất cả các chứng khoán Hoa Kỳ là 0,04$ cho mỗi cổ phiếu, còn số tiền hoa hồng tối thiểu là 1$.

Phí giao dịch cho tất cả các chứng khoán Anh Quốc là 0,10% cho mỗi giao dịch, còn số tiền hoa hồng tối thiểu là 9$.

Phí giao dịch cho tất cả các chứng khoán Đức là 0,10% cho mỗi giao dịch, còn số tiền hoa hồng tối thiểu là 5$.

Vào ngày Thứ 6 thứ ba của mỗi tháng, giờ giao dịch của các chứng khoán Anh Quốc sẽ nghỉ từ 12:10 đến 12:16 theo múi giờ GMT+2 (lưu ý sẽ áp dụng giờ mùa hè).

Ngày hiển thị ở trên có thể thay đổi.

Điều chỉnh cổ tức cho cổ phiếu

Cổ phiếu chịu sự điều chỉnh cổ tức.

Khi một công ty trả cổ tức cho các cổ đông của mình, về cơ bản nó đang làm giảm giá trị của công ty bằng số tiền cổ tức.

Điều này được phản ánh bằng việc giảm giá cổ phiếu trên thị trường mở cửa vào ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức (ngày mà chứng khoán công ty bắt đầu giao dịch không có giá trị của cổ tức).

Nếu bạn nắm giữ một chứng khoán trả cổ tức, bạn sẽ được ghi có số tiền sau thuế của cổ tức vào ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức.

Tỷ suất thuế cổ tức hiện hành được áp dụng như sau:

Đức: 25%

Anh: 0% (không áp dụng thuế cổ tức)

Mỹ: 30%

Các lệnh mua sẽ nhận được số tiền theo công thức sau:

Điều chỉnh cổ tức = cổ tức chứng khoán tuyên bố x số lượng cổ phiếu x (1 — tỷ suất thuế hiện hành)

Tin công ty

Trong bảng dưới đây bạn có thể xem tất cả các sản phẩm dự kiến sẽ có các tin công ty trong tuần này. Tất cả các con số dưới đây thể hiện kỳ vọng của các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi và do vậy có thể sẽ thay đổi.

21/10/2021

Ngày Sản phẩm Tiền cổ tức
21/10/2021 Procter&Gam_sh 0.60886
21/10/2021 BAESystems_sh 0.099

22/10/2021

Ngày Sản phẩm Tiền cổ tức
22/10/2021 Caterpillar_sh 0.777

Chúng tôi sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Tìm hiểu thêm và thay đổi thiết lập cookie của bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo Rủi ro của chúng tôi.