Cổ phiếu

Các thông số cổ phiếu

Vào ngày Thứ 6 thứ ba của mỗi tháng, giờ giao dịch của các chứng khoán Anh Quốc sẽ nghỉ từ 13:44 đến 14:01 theo múi giờ GMT+2 (lưu ý sẽ áp dụng giờ mùa hè).

Ngày hiển thị ở trên có thể thay đổi.

Điều chỉnh cổ tức cho cổ phiếu

Điều chỉnh cổ tức được áp dụng cho các cổ phiếu. Khi một công ty cổ phần trả cổ tức cho các cổ đông, điều chỉnh cổ tức sẽ được áp dụng cho các tài khoản giao dịch của các khách hàng đang có lệnh của sản phẩm đó vào 00:00 GMT+2 (lưu ý có thể áp dụng giờ mùa hè) của ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức.

Các lệnh mua sẽ nhận được số tiền theo công thức sau:

Điều chỉnh cổ tức = cổ tức cổ phiếu tuyên bố x (1 - thuế suất) x khối lượng theo lot

Trong bảng dưới đây bạn có thể xem tất cả các sản phẩm dự kiến sẽ có các tin tiêu cực trong tuần này. Tất cả các con số dưới đây thể hiện kỳ vọng của các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi và do vậy có thể sẽ thay đổi.

26/08/2019

Ngày Sản phẩm Tiền cổ tức
26/08/2019 J&J_sh 0.665

28/08/2019

Ngày Sản phẩm Tiền cổ tức
28/08/2019 Nvidia_sh 0.112

29/08/2019

Ngày Sản phẩm Tiền cổ tức
29/08/2019 GoldmSachs_sh 0.875
29/08/2019 Costco_sh 0.455

30/08/2019

Ngày Sản phẩm Tiền cổ tức
30/08/2019 McDonalds_sh 0.812
30/08/2019 Ebay_sh 0.098
30/08/2019 Nike_sh 0.154

Chúng tôi sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Tìm hiểu thêm và thay đổi thiết lập cookie của bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bảy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo Rủi ro của chúng tôi.