Lịch đào tạo giao dịch trực tiếp

Lịch đào tạo trực tiếp của XM

Các Phòng Đào tạo Cơ bản và Nâng cao của chúng tôi hoạt động hàng ngày với các phân tích mới nhất, triển vọng hàng tuần và ý kiến chuyên gia về các chuyển động thị trường gần đây nhất. Lịch đầy đủ cho cả hai phòng có ở bên dưới. Tham gia miễn phí ngay bây giờ và tìm hiểu mọi thứ bạn cần để cải thiện giao dịch của mình.

Phòng Cơ bản

 • 06:00 sáng — 07:00 sáng Chuẩn bị cho thị trường London
 • 07:00 sáng — 08:00 sáng Triển vọng hàng tuần
 • 08:00 sáng — 09:00 sáng Phân tích thị trường
 • 09:00 sáng — 10:00 sáng Kỹ năng biểu đồ
 • 10:00 sáng — 11:00 sáng Lớp học chuyên sâu về các chỉ báo
 • 11:00 sáng — 12:00 chiều Trăm nghe không bằng một thấy
 • 12:00 chiều — 01:00 chiều Các chiến lược Vào-Thoát lệnh
 • 01:00 chiều — 02:00 chiều Giao dịch lướt sóng
 • 02:00 chiều — 03:00 chiều Thị trường Mỹ

Phòng Nâng cao

 • 06:00 sáng — 07:00 sáng Chuẩn bị hàng tuần cho forex
 • 07:00 sáng — 08:00 sáng Mở cửa Thị trường Châu Âu
 • 08:00 sáng — 09:00 sáng Triển vọng tuần này
 • 09:00 sáng — 10:00 sáng Thị trường và tâm lý
 • 10:00 sáng — 11:00 sáng Phân tích kinh tế vĩ mô
 • 11:00 sáng — 12:00 chiều Triển vọng các đồng tiền hiếm
 • 12:00 chiều — 01:00 chiều Mở cửa thị trường Mỹ
 • 01:00 chiều — 02:00 chiều Người lạc quan và Người bi quan
 • 02:00 chiều — 03:00 chiều Forex và giao dịch tự động

Phòng Cơ bản

 • 06:00 sáng — 07:00 sáng Chuẩn bị cho thị trường London
 • 07:00 sáng — 08:00 sáng Lớp học chuyên sâu về thị trường chứng khoán
 • 08:00 sáng — 09:00 sáng Phân tích thị trường
 • 09:00 sáng — 10:00 sáng Thu nhập từ giao dịch
 • 10:00 sáng — 11:00 sáng Các cơ hội giao dịch
 • 11:00 sáng — 12:00 chiều Tối đa lợi nhuận, tối thiểu thua lỗ
 • 12:00 chiều — 01:00 chiều Các chiến lược Vào-Thoát lệnh
 • 01:00 chiều — 02:00 chiều Đọc hiểu biều đồ
 • 02:00 chiều — 03:00 chiều Thị trường Mỹ

Phòng Nâng cao

 • 06:00 sáng — 07:00 sáng Triển vọng thị trường hàng ngày
 • 07:00 sáng — 08:00 sáng Mở cửa Thị trường Châu Âu
 • 08:00 sáng — 09:00 sáng Tin tức & Chiến lược
 • 09:00 sáng — 10:00 sáng Giao dịch trong vùng đi ngang
 • 10:00 sáng — 11:00 sáng Triển vọng chứng khoán Mỹ
 • 11:00 sáng — 12:00 chiều Chuẩn bị hàng tuần cho forex
 • 12:00 chiều — 01:00 chiều Những người săn lùng cơ hội
 • 01:00 chiều — 02:00 chiều Người lạc quan và Người bi quan
 • 02:00 chiều — 03:00 chiều Giờ vàng cho giao dịch chứng khoán

Phòng Cơ bản

 • 06:00 sáng — 07:00 sáng Chuẩn bị cho thị trường London
 • 07:00 sáng — 08:00 sáng Phân tích thị trường
 • 08:00 sáng — 09:00 sáng Phân tích Cơ bản
 • 09:00 sáng — 10:00 sáng Tự mình làm chủ
 • 10:00 sáng — 11:00 sáng Các cơ hội giao dịch
 • 11:00 sáng — 12:00 chiều Đào tạo cho người mới bắt đầu
 • 12:00 chiều — 01:00 chiều Các chiến lược Vào-Thoát lệnh
 • 01:00 chiều — 02:00 chiều Chiến lược giao dịch trong ngày
 • 02:00 chiều — 03:00 chiều Thị trường Mỹ

Phòng Nâng cao

 • 06:00 sáng — 07:00 sáng Chuẩn bị cho thị trường giữa tuần
 • 07:00 sáng — 08:00 sáng Mở cửa Thị trường Châu Âu
 • 08:00 sáng — 09:00 sáng Thích nghi với bất ổn
 • 09:00 sáng — 10:00 sáng Triển vọng chứng khoán Mỹ
 • 10:00 sáng — 11:00 sáng Từ lý thuyết đến thực tiễn
 • 11:00 sáng — 12:00 chiều Phân tích thị trường hàng ngày
 • 12:00 chiều — 01:00 chiều Mở cửa thị trường Mỹ
 • 01:00 chiều — 02:00 chiều Giờ vàng giao dịch Forex
 • 02:00 chiều — 03:00 chiều Cơn sốt chứng khoán Mỹ

Phòng Cơ bản

 • 06:00 sáng — 07:00 sáng Chuẩn bị cho thị trường London
 • 07:00 sáng — 08:00 sáng Lớp học chuyên sâu về thị trường chứng khoán
 • 08:00 sáng — 09:00 sáng Phân tích thị trường
 • 09:00 sáng — 10:00 sáng Khóa học Quản trị rủi ro
 • 10:00 sáng — 11:00 sáng Các cơ hội giao dịch
 • 11:00 sáng — 12:00 chiều Phân tích thị trường
 • 12:00 chiều — 01:00 chiều Các chiến lược Vào-Thoát lệnh
 • 01:00 chiều — 02:00 chiều Giao dịch lướt sóng
 • 02:00 chiều — 03:00 chiều Thị trường Mỹ

Phòng Nâng cao

 • 06:00 sáng — 07:00 sáng Triển vọng thị trường hàng ngày
 • 07:00 sáng — 08:00 sáng Mở cửa Thị trường Châu Âu
 • 08:00 sáng — 09:00 sáng Phân tích Kỹ thuật và Cơ bản
 • 09:00 sáng — 10:00 sáng Phân tích kinh tế vĩ mô
 • 10:00 sáng — 11:00 sáng Chu kỳ siêu tăng trưởng của hàng hóa
 • 11:00 sáng — 12:00 chiều Triển vọng các đồng tiền hiếm
 • 12:00 chiều — 01:00 chiều Thử thách về hình thái giá
 • 01:00 chiều — 02:00 chiều Mở cửa thị trường Mỹ
 • 02:00 chiều — 03:00 chiều Cơn sốt chứng khoán Mỹ

Phòng Cơ bản

 • 06:00 sáng — 07:00 sáng Chuẩn bị cho thị trường London
 • 07:00 sáng — 08:00 sáng Giao dịch ngắn hạn và tiết kiệm tiền
 • 08:00 sáng — 09:00 sáng Phân tích thị trường
 • 09:00 sáng — 10:00 sáng Kế hoạch giao dịch
 • 10:00 sáng — 11:00 sáng Lớp học chuyên sâu về hình thái giá
 • 11:00 sáng — 12:00 chiều Các động lực thị trường cơ bản
 • 12:00 chiều — 01:00 chiều Các chiến lược Vào-Thoát lệnh
 • 01:00 chiều — 02:00 chiều Tổng quan tuần
 • 02:00 chiều — 03:00 chiều Thị trường Mỹ

Phòng Nâng cao

 • 06:00 sáng — 07:00 sáng Triển vọng thị trường hàng ngày
 • 07:00 sáng — 08:00 sáng Mở cửa Thị trường Châu Âu
 • 08:00 sáng — 09:00 sáng Đoán lệnh giao dịch
 • 09:00 sáng — 10:00 sáng Chu kỳ siêu tăng trưởng của hàng hóa
 • 10:00 sáng — 11:00 sáng Triển vọng chứng khoán
 • 11:00 sáng — 12:00 chiều Triển vọng các đồng tiền hiếm
 • 12:00 chiều — 01:00 chiều Nhà phân tích và Trader
 • 01:00 chiều — 02:00 chiều Mở cửa thị trường Mỹ
 • 02:00 chiều — 03:00 chiều Forex và giao dịch tự động

* Tất cả thời gian được hiển thị theo giờ GMT.

Chúng tôi sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Tìm hiểu thêm và thay đổi thiết lập cookie của bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo Rủi ro của chúng tôi.