XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Các văn bản pháp lý của XM

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.