Hỗ trợ

CÁC VĂN PHÒNG TRÊN THẾ GIỚI

 • Síp
  12 Richard & Verengaria Street, Araouzos Castle Court, 3rd Floor, 3042 Limassol, Cyprus
  07:00 – 16:00 GMT
  +357 25029933
 • Vương quốc Anh
  Citypoint Building 1 Ropemaker Street
  EC2Y 9HT London, UK
  24/5 GMT
  +44 2031501500
 • Australia
  Level 13, 167 Macquarie House, Macquarie Street
  Sydney 2000, NSW, Australia
  24/5 GMT
  +612 8607 8385
 • Hungary
  József Nádor tér 5-6, 1051
  Budapest, Hungary
  09:00 - 18:00 (GMT+1)
  +361 788 3882
 • Hy Lạp

  Michalakopoulou 91, 3rd Floor, 11528
  Athens, Greece

  09:00 - 18:00 (GMT+3)
  +30 211 7700022

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Giờ làm việc: 24/5 GMT
‎+357 25029933
‎+357 25345225
support@xm.com

PHÒNG HỢP TÁC

Giờ làm việc: 07:00 – 16:00 GMT
‎+357 25029900
‎+357 25345225
ib@xm.com

PHÒNG NHÂN SỰ

Giờ làm việc: 07:00 – 16:00 GMT
‎+357 25029900
careers@xm.com

PHÒNG NGHIỆP VỤ

Giờ làm việc: 24/5 GMT
backoffice@xm.com

PHÒNG BÁN HÀNG

Giờ làm việc: 07:00 – 16:00 GMT
‎+357 25029930
sales@xm.com

PHÒNG QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

Giờ làm việc: 07:00 – 16:00 GMT
‎+357 25029914
pr@xm.com

Chính sách lưu thông tin người dùng: XM.COM sử dụng thông tin người dùng, và bằng việc tiếp tục sử dụng trang web này bạn đã đồng ý với chính sách này. Để biết thêm thông tin vui lòng xem Thông báo thông tin người dùng của chúng tôi.