Khiếu nại

Nếu bạn không hài lòng với bất cứ điểm nào liên quan đến các dịch vụ do Công ty chúng tôi cung cấp, trước tiên hãy liên hệ với Phòng trải nghiệm khách hàng của chúng tôi và / hoặc Người quản lý khách hàng của bạn vì đa số khiếu nại của khách hàng có thể được xử lý ở cấp độ này.

Nếu khiếu nại của bạn chưa được giải quyết, bạn có thể gửi khiếu nại tới Ban Pháp chế. Cán bộ pháp chế sẽ xử lý một cách công bằng tất cả các khiếu nại nhận được và tất cả mọi biện pháp áp dụng đều tuân thủ với Thủ tục xử lý khiếu nại của Công ty chúng tôi được đăng trên trang web của chúng tôi. Lưu ý rằng bạn có thể tìm thấy Mẫu khiếu nại tại Khu vực thành viên.

Chúng tôi sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Tìm hiểu thêm và thay đổi thiết lập cookie của bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.