XM Multiterminal

XM Multiterminal, Nhanh hơn và Tốt hơn.

Quản lý hơn 100 tài khoản cùng một lúc

Tiếp cận với các thị trường tài chính toàn cầu

Chính sách lưu thông tin người dùng: XM.COM sử dụng thông tin người dùng, và bằng việc tiếp tục sử dụng trang web này bạn đã đồng ý với chính sách này. Để biết thêm thông tin vui lòng xem Thông báo thông tin người dùng của chúng tôi.