Các tín hiệu giao dịch

Tín hiệu forex miễn phí của Chuyên gia Avramis Despotis

Được cung cấp cho tất cả các tài khoản thực

Khi sở hữu tài khoản thực bạn được quyền sử dụng miễn phí và truy cập không giới hạn tới trung tâm tín hiệu giao dịch, có trong Khu vực thành viên. Bất cứ lúc nào, bạn cũng có thể tải miễn phí các bản phân tích hiện tại và gần đây. Các tín hiệu forex được cung cấp hàng ngày cho các công cụ sau: EUR/USD, GBP/JPY, USD/JPY, GBP/USD , EUR/JPY, AUD/USD, GOLD, US30, NIKKEI và OIL.

  • Cung cấp hàng ngày cho 10 sản phẩm tài chính bằng tiếng Việt
  • Gửi 2 lần trong ngày (cho các tài khoản thực)
  • Tín hiệu bao gồm Điểm vào, Chốt lời và Dừng lỗ

Lấy tín hiệu ở Khu vực thành viên – không cần đăng ký

Trung tâm tín hiệu được cập nhật 2 lần/ ngày: buổi sáng lúc 10.00 thời gian của máy chủ và chiều vào lúc 16.00 thời gian của máy chủ từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Khi đã có tài khoản demo, bạn có thể đăng ký tài khoản thực vào bất cứ lúc nào để được truy cập vào trung tâm cung cấp tín hiệu giao dịch forex từ Khu vực thành viên XM.

Chính sách lưu thông tin người dùng: XM.COM sử dụng thông tin người dùng, và bằng việc tiếp tục sử dụng trang web này bạn đã đồng ý với chính sách này. Để biết thêm thông tin vui lòng xem Thông báo thông tin người dùng của chúng tôi.