XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Thông báo về Nghiên cứu Đầu tư không độc lập và Cảnh báo Rủi ro

Chung

Lưu ý rằng Trang Giao dịch trực tuyến sẽ không có tại những nơi không cho phép truy cập và/hoặc sử dụng. Trong trường hợp đó, bạn có nghĩa vụ phải tuân thủ tuyệt đối luật pháp, quy định hoặc các hướng dẫn liên quan tại quốc gia cư trú của bạn về việc truy cập và/hoặc sử dụng Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi. Để tránh hiểu lầm, bạn cần hiểu rõ rằng khả năng truy cập Trang Giao dịch trực tuyến không nhất thiết có nghĩa là Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi, và/hoặc bất cứ hoạt động nào mà bạn thực hiện trên đó, được coi là hợp pháp theo luật pháp và quy định tại quốc gia bạn cư trú.

Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi không bao gồm, và có thể không được sử dụng cho các mục đích mời chào và/hoặc thuyết phục bất cứ ai mà không được cho phép, và/hoặc cho bất cứ ai mà điều đó là phạm pháp đối với họ. Theo đó, việc truy cập và/hoặc sử dụng Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi, và việc mời chào các sản phẩm tài chính thông qua Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi có thể được hạn chế trong một số trường hợp, và, theo đó, những người sử dụng Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi được yêu cầu phải biết và nắm bắt được các hạn chế đó.

Tất cả các tài liệu trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích đào tạo/cung cấp thông tin và không bao gồm - và không được coi là bao gồm - các tư vấn tài chính, đầu tư, thuế, hoặc giao dịch, hoặc là một dữ liệu về giá giao dịch của chúng tôi, hoặc là một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính hoặc các chương trình khuyến mãi tài chính không tự nguyện.

Mọi ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả, các thông tin khác hoặc các đường dẫn tới trang web của các bên thứ ba trên trang web này được cung cấp với nguyên tắc "nguyên trạng", là các bình luận chung về thị trường và không phải là các tư vấn đầu tư.

Nghiên cứu Đầu tư không độc lập

Các nội dung đều được xây dựng với mục đích nghiên cứu đầu tư, vì vậy bạn cần lưu ý và hiểu rằng các nội dung này không nhằm mục đích và không được biên soạn để tuân thủ các yêu cầu pháp lý đối với việc quảng bá nghiên cứu đầu tư này và vì vậy, được coi như là một tài liệu tiếp thị.

Không Đại diện/Đảm bảo

XM và các nhà cung cấp thông tin của chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng các nội dung này và hậu quả của việc sử dụng đó. Không có sự bảo đảm cho tính chính xác hoặc đầy đủ của các thông tin này. Do đó, bất cứ ai sử dụng nó đều phải tự chịu trách nhiệm. Các thông tin này không liên quan đến các mục đích đầu tư, tình trạng và nhu cầu tài chính của bất cứ ai.

Xung đột Lợi ích

Mặc dù chúng tôi không bị ràng buộc trong việc công bố trước các nghiên cứu của mình, XM không tìm cách lợi dụng điều này trước khi cung cấp chúng cho các khách hàng của mình. Mục đích của XM Group là thiết lập, duy trì và vận hành một quy trình được tổ chức và quản lý hiệu quả, và có thể áp dụng mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn xung đột lợi ích từ việc hình thành hay đưa ra những thông tin có thể tổn hại đến lợi ích vật chất của các khách hàng của chúng tôi. XM Group áp dụng chính sách độc lập, yêu cầu các nhân viên và/hoặc các đối tác của chúng tôi luôn đứng về phía lợi ích của khách hàng và không liên quan đến các xung đột lợi ích khi cung cấp các dịch vụ của chúng tôi.

Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc và hiểu đầy đủ Chính sách Mâu thuẫn Lợi ích trên Trang Giao dịch trực tuyến tại đây.

Kết quả giao dịch trong quá khứ không mang tính định hướng

Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi có thể tham chiếu đến kết quả giao dịch trong quá khứ. Kết quả giao dịch trong quá khứ không phải là một chỉ báo tin cậy cho kết quả trong tương lai. Các chỉ báo của các kết quả giao dịch trong quá khứ hiển thị trong Trang Giao dịch trực tuyến không nhất thiết sẽ được lặp lại trong tương lai. Không thể nói rằng một khoản đầu tư sẽ có lợi nhuận hoặc thua lỗ tương tự như trong quá khứ hoặc sẽ tránh được thua lỗ lớn.

Các tuyên bố mang tính dự đoán

Các tài liệu tiếp thị trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi có thể có các tuyên bố mang tính dự đoán. Các tuyên bố như vậy có thể được dựa trên kết quả của một mô hình giả lập quá khứ/tương lai căn cứ vào các kỳ vọng, ước lượng, dự đoán, ý kiến và niềm tin của các thành viên của các tổ chức thuộc XM Group và/hoặc các bên thứ ba. Về cơ bản, các tuyên bố mang tính dự đoán sẽ có rủi ro và sự không chắc chắn vì chúng liên quan đến các sự kiện và phụ thuộc vào các hoàn cảnh có thể xảy ra hoặc không xảy ra trong tương lai. Không thể đảm bảo rằng các tuyên bố mang tính dự đoán trong tài liệu này sẽ xảy ra.

Cảnh báo Rủi ro

Giao dịch trong bất cứ thị trường tài chính nào cũng đều có rủi ro cao đối với vốn đầu tư của bạn. CFD là sản phẩm sử dụng đòn bẩy. Giao dịch CFD có thể không phù hợp với tất cả mọi người và có thể gây thua lỗ toàn bộ vốn đầu tư của bạn, vì vậy hãy đảm bảo bạn hiểu đầy đủ về các rủi ro có thể xảy ra. Đồng thời hãy chắc chắn bạn đã đọc và hiểu đầy đủ Thông báo Rủi ro trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi tại đây.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.