XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Thưởng giao dịch

30$

Thưởng giao dịch

Tương đương với: 25 EUR, 20 GBP, 25 CHF,
3000 JPY, 30 AUD, 100 PLN, 7000 HUF,
40 SGD, 347 ZAR, 1000 THB

Nhận Thưởng
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch FX và CFD có mức rủi ro thua lỗ cao. Đkhoản&ĐK

Thưởng giao dịch là gì?

$30 Thưởng Giao dịch cho phép các trader thử nghiệm chất lượng khớp lệnh của chúng tôi trong môi trường giao dịch thực mà không hề có rủi ro đầu tư. Khi bạn yêu cầu nhận thưởng, số tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản của bạn ngay lập tức để sử dụng cho giao dịch. Tất cả lợi nhuận thu được đều có thể rút ra tại bất kỳ thời điểm nào, tuy nhiên, bất cứ khoản tiền rút nào cũng sẽ dẫn đến thưởng giao dịch của bạn bị trừ đi theo tỷ lệ tương ứng.

Ai có thể được nhận thưởng?

Chương trình này áp dụng cho tất cả các trader mở tài khoản thực tại XM lần đầu. Tuy nhiên, ở một số khu vực, một chương trình khác có thể sẽ được áp dụng. Bạn sẽ có 30 ngày kể từ ngày mở tài khoản để yêu cầu nhận thưởng trước khi chương trình hết hiệu lực.

Cách nhận Thưởng giao dịch?

Để yêu cầu nhận Thưởng bạn cần thực hiện vài bước đơn giản sau:

  • 4. Nhấn vào nút Yêu cầu trả Thưởng
  • 5. Hoàn tất thủ tục xác nhận SMS theo hướng dẫn trên màn hình

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.