XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Chương trình Tích điểm XM

Tích điểm không giới hạn

Giao dịch và nhận điểm XM để được chuyển đổi thành thưởng tín dụng. Bạn không cần phải điền bất cứ một giấy tờ nào và cũng không cần phải đăng ký tham gia, mà ngay khi bạn bắt đầu giao dịch là bạn sẽ bắt đầu được nhận thưởng.

XM EXECUTIVE

XM GOLD

XM DIAMOND

XM ELITE

Trạng thái Trung thành

Tất cả các khách hàng có tài khoản thực sẽ bắt đầu ở mức Executive và sẽ được nâng cấp một cách tự động sau một khoảng thời gian giao dịch. Mỗi khi trạng thái trung thành được nâng cấp, số lượng XMP (Điểm XM) mà bạn nhận được cho mỗi lot giao dịch sẽ tăng một cách tương ứng. Điều này cho phép bạn nhận XMP với tốc độ nhanh hơn. Càng có nhiều XMP, bạn càng đổi được nhiều điểm thưởng hơn.

Executive

chào mừng 7 XMP/lot

Gold

+30 Ngày 10 XMP/lot

Diamond

+60 Ngày 13 XMP/lot

Elite

+100 Ngày 16 XMP/lot

Phần thưởng

Khi bạn giao dịch, bạn sẽ nhận XMP và có thể chuyển đổi chúng thành thưởng tín dụng vào bất cứ khi nào tại Khu vực Thành viên. Tại Khu vực Thành viên bạn cũng có thể theo dõi số dư XMP của mình vào bất cứ lúc nào, bao gồm cả giá trị tương đương của tổng số XMP khi đổi ra thưởng tín dụng.

Thưởng sẽ cộng thêm tiền vào tài khoản giao dịch của bạn nhưng nó chỉ được dùng cho mục đích giao dịch. Dưới đây bạn có thể xem các công thức cụ thể được dùng để tính giá trị tương đương của XMP của bạn quy ra thưởng tín dụng.

Điểm tín dụng

Điểm tín dụng = XMP ÷ 3

1

Mở tài khoản thực

2

Nạp tiền

3

Giao dịch

4

Nhận XMP

5

Chuyển đổi

Tất cả lợi nhuận thu được đều có thể rút ra tại bất cứ thời điểm nào, tuy nhiên, bất cứ khoản tiền rút nào cũng sẽ dẫn đến thưởng giao dịch của bạn bị trừ đi theo tỷ lệ tương ứng.

Xem chi tiết Các Điều khoản và Điều kiện tại đây.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.