XM ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ පදිංචිකරුවන්ට සේවා සැපයීම සිදු නොකරයි.

නවතම විශ්ලේෂණය

Technical Analysis – Is the pause in NGAS a warning signal?

Natural gas faces limits near January’s peak Technical signals flag some weakness Improved trend signals suggest bullish continuation    Lower-than-usual storage increases, improved demand forecasts, and the summer season ahead boosted natural gas prices above the key 200-day simple moving average (SMA) and more recently to a four-month high of 2.90. The price, however, eased immediately to close again below January’s peak of 2.77, making investors wonder whether the upwa

Technical Analysis – GBPJPY continues its journey north

G

Technical Analysis – AUDUSD outlook turns neutral again

A

Technical Analysis – WTI crude oil opens the way for bearish actions


U
Live Education Banner

පූර්ව දර්ශන

Week Ahead – US PCE inflation and Eurozone CPI data enter the spotlight

U
E
A
N
U

How will the Eurozone PMIs impact ECB expectations? – Preview

E

Weekly Technical Outlook – USDJPY, NZDUSD, GBPUSD

U
G
N

Will UK inflation corroborate a June BoE rate cut? - Preview

G

වෙළඳපොළ අර්ථ කථනය

Market Comment – Sentiment sours after strong US PMIs; stocks slip, dollar climbs

G
E
O
G
U
N

Market Comment – Dollar benefits from hawkish Fed minutes

G
E
G
N

Market Comment – Dollar under pressure as Fed speakers multiply

E
G
N
E
N

Market Comment – Fed uncertainty puts stocks on edge, dollar edges up

G
U
B
E
O
A
G
N
U
E

විශේෂ වාර්තා

Could developments in Iran and Saudi Arabia turn the tide for oil?

O

Commodities' volatility jumps due to geopolitics – Volatility Watch

G
U
U
B
E
G
G
E
E
U
G
S
J

Fed rate expectations whipsawed by Fed speakers and the US CPI

U
E

Can gold climb to a new record high?

G

කොටස් වෙළඳපොළවල්

U

Nvidia set to propel Wall Street to new highs but Fed uncertainty weighs – Stock Markets

U
N

Technical Analysis – Can Nvidia unlock 1,000 level?

N

Key notes ahead of Nvidia’s Q1 2025 earnings - Stock Markets

N

වියාචනය: XM Group සමාගම් ක්‍රියාත්මක කිරීම පමණක් වන සේවා සපයන අතර වෙබ් අඩවියේ හෝ වෙබ් අඩවිය හරහා ලබා ගත හැකි අන්තර්ගතය බැලීමට සහ/හෝ භාවිත කිරීමට පුද්ගලයෙකුට ඉඩ සලසමින් අපගේ මාර්ගගත වෙළඳ පහසුකම වෙත ප්‍රවේශය ලබා දෙන අතර වෙනස් කිරීමට හෝ පුළුල් කිරීමට අදහස් නොකරයි. එවැනි ප්‍රවේශය සහ භාවිතය සෑම විටම (i) නියමයන් සහ කොන්දේසි, (ii) අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම් සහ (iii) සම්පූර්ණ වියාචනයට යටත් වේ. එබැවින් එවැනි අන්තර්ගතයක් සාමාන්‍ය තොරතුරුවලට වඩා වැඩි යමක් සපයා නොමැත. විශේෂයෙන්ම, අපගේ මාර්ගගත වෙළඳ පහසුකමේ අන්තර්ගතය පෙළඹවීමක් හෝ මූල්‍ය වෙළඳපොළවල කිසිදු ගනුදෙනුවක් සිදු කිරීමට ඉදිරිපත් කිරීමක් නොවන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. ඕනෑම මූල්‍ය වෙළඳපොළක වෙළඳාම් කිරීම ඔබේ ප්‍රාග්ධනයට සැලකිය යුතු අවදානමක් එක් කරයි.

අපගේ මාර්ගගත වෙළඳ පහසුකමේ ප්‍රකාශිත සියලු කරුණු අධ්‍යාපනික/තොරතුරුමය අරමුණු සඳහා පමණක් අදහස් කෙරෙන අතර මූල්‍ය, ආයෝජන බදු හෝ වෙළඳ උපදෙස් සහ නිර්දේශයන්; හෝ අපගේ වෙළඳ මිල පිළිබඳ වාර්තාවක්; හෝ ඕනෑම මූල්‍ය උපකරණයක ඉදිරිපත් කිරීමක් හෝ ඒ සඳහා පෙළඹවීමක්; හෝ විශේෂ ඉල්ලීමකින් තොරව ඔබ වෙත ලබා දෙන ලද මූල්‍ය ප්‍රවර්ධනයන් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.

ඕනෑම තෙවන පාර්ශවීය අන්තර්ගතයක් මෙන්ම XM විසින් සකසන ලද අන්තර්ගතය එනම් අදහස්, පුවත්, පර්යේෂණ, විශ්ලේෂණ, මිල ගණන් සහ වෙනත් තොරතුරු හෝ මෙම වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගත තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සඳහා සබැඳි සාමාන්‍ය වෙළඳපොළ විවරණයක් ලෙස "පවතින පරිදි" සපයා ඇති අතර එහි ආයෝජන උපදෙස් ඇතුළත් නොවේ. ඕනෑම අන්තර්ගතයක් ආයෝජන පර්යේෂණයක් ලෙස අර්ථ දක්වා ඇති ප්‍රමාණයට, ආයෝජන පර්යේෂණයේ ස්වාධීනත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට නිර්මාණය කර ඇති නෛතික අවශ්‍යතාවලට අනුකූලව අන්තර්ගතය සකසා නොමැති බවත් එලෙස අරමුණු කර නොමැති බවත් ඔබ සලකා පිළිගත යුතු අතර එබැවින් එය අදාළ නීති සහ රෙගුලාසි යටතේ අලෙවිකරණ සන්නිවේදනයක් ලෙස සලකනු ලැබේ. ඉහත සඳහන් තොරතුරු සලකා මෙතනින් ප්‍රවේශ විය හැකි, ස්වාධීන නොවන ආයෝජන පර්යේෂණ සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම පිළිබඳ අපගේ දැනුම්දීම ඔබ කියවා තේරුම් ගෙන ඇති බව සහතික කර ගන්න.

අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම: ඔබේ ප්‍රාග්ධනය අවදානමේ පවතී. උත්තෝලිත (ලෙවරේජ්) නිෂ්පාදන සෑම දෙනාටම සුදුසු නොවිය හැකිය. කරුණාකර අපගේ අවදානම් අනාවරණය සලකා බලන්න.