XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

At Morehouse graduation, thanks to 'God for woke class of 2024'<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><title>At Morehouse graduation, thanks to 'God for woke class of 2024'</title></head><body>

By Trevor Hunnicutt and Heather Timmons

ATLANTA, May 19 (Reuters) -President Joe Biden's commencement speech at Morehouse College on Sunday was delivered without any interruptions from students or faculty critical of his Israel policies, but graduation speakers seized the national spotlight that came with his presence to talk about race, Gaza and U.S. politics.

Morehouse, one of about 100 U.S. HBCUs, or historically Black colleges and universities, was founded in 1867 to educate Black men newly liberated from slavery. Alumni include civil rights activist Martin Luther King Jr., and multiple speakers, including Biden, invoked his legacy civil rights activism.

Morehouse 2024 valedictorian DeAngelo Jeremiah Fletcher, whose mortarboard included a logo of the Palestinian flag with clenched fists, acknowledged that he had considered not giving a speech at all, then called for a ceasefire.

"It is my stance as a Morehouse man, nay as a human being, to call for an immediate and permanent ceasefire in the Gaza Strip," he said. Biden applauded.

Some Morehouse students and faculty had called for Biden to be disinvited over his staunch support for Israel in the Israel-Hamas war that has killed tens of thousands in Gaza, Palestinian authorities say, and left many homeless and on the edge of famine. Israel is responding to the Oct. 7 attacks by Hamas militants that authorities say killed 1,200.

The college's president, David Thomas, had vowed to shut down the ceremony if it was disrupted, but the only signs of protest were small and silent.

"Thank you God for this woke class of 2024,” Reverend Claybon Lea Jr. said in his opening evocation, praising the students for their political awareness, as Biden, sitting onstage, smiled.

The reverend, who leads a Baptist church in California and is a Morehouse graduate, cited a "Palestinian Jew named Jesus," and said all children matter from Israelis to Palestinians and beyond.

Lea also called on God to grant Biden a "strengthening in his body, mind and spirit with a renewed resolve to lead this country and help us to become what Martin King called the beloved community."

HBCUs have a rich history of political activism, particularly amid the civil rights movement when students organized protests, marches and sit-ins to fight against segregation, racism and discrimination.Reporting by Trevor Hunnicutt in Atlanta and Susan Heavey in Washington; Writing by Heather Timmons; Editing by Leslie Adler

</body></html>

Khước từ trách nhiệm: các tổ chức thuộc XM Group chỉ cung cấp dịch vụ khớp lệnh và truy cập Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi, cho phép xem và/hoặc sử dụng nội dung có trên trang này hoặc thông qua trang này, mà hoàn toàn không có mục đích thay đổi hoặc mở rộng. Việc truy cập và sử dụng như trên luôn phụ thuộc vào: (i) Các Điều kiện và Điều khoản; (ii) Các Thông báo Rủi ro; và (iii) Khước từ trách nhiệm toàn bộ. Các nội dung như vậy sẽ chỉ được cung cấp dưới dạng thông tin chung. Đặc biệt, xin lưu ý rằng các thông tin trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi không phải là sự xúi giục, mời chào để tham gia bất cứ giao dịch nào trên các thị trường tài chính. Giao dịch các thị trường tài chính có rủi ro cao đối với vốn đầu tư của bạn.

Tất cả các tài liệu trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích đào tạo/cung cấp thông tin và không bao gồm - và không được coi là bao gồm - các tư vấn tài chính, đầu tư, thuế, hoặc giao dịch, hoặc là một dữ liệu về giá giao dịch của chúng tôi, hoặc là một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính hoặc các chương trình khuyến mãi tài chính không tự nguyện.

Tất cả nội dung của bên thứ ba, cũng như nội dung của XM như các ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả, các thông tin khác hoặc các đường dẫn đến trang web của các bên thứ ba có trên trang web này được cung cấp với dạng "nguyên trạng", là các bình luận chung về thị trường và không phải là các tư vấn đầu tư. Với việc các nội dung đều được xây dựng với mục đích nghiên cứu đầu tư, bạn cần lưu ý và hiểu rằng các nội dung này không nhằm mục đích và không được biên soạn để tuân thủ các yêu cầu pháp lý đối với việc quảng bá nghiên cứu đầu tư này và vì vậy, được coi như là một tài liệu tiếp thị. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc và hiểu Thông báo về Nghiên cứu Đầu tư không độc lập và Cảnh báo Rủi ro tại đây liên quan đến các thông tin ở trên.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.