Tháng Ramadan với thức ăn & phước lành ở Pakistan

Đăng trên 8:58 sáng giờ GMT, ngày 24/04/2024. Đọc thêm CSR

Hợp tác với tổ chức từ thiện “Rizq”, chúng tôi đã quyên góp khẩu phần ăn cho những người gặp khó khăn ở các vùng nông thôn để chia sẻ phước lành với họ trong tháng Ramadan thiêng liêng.

Hơn 20 triệu người ở Pakistan cần được hỗ trợ. Nhiều gia đình và cá nhân không được tiếp cận đủ lượng thực phẩm bổ dưỡng hàng ngày. Đói và suy dinh dưỡng không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ em mà còn gây khó khăn cho việc học tập, làm việc và thoát khỏi vòng nghèo đói. Với việc quyên góp thực phẩm, chúng tôi có thể hỗ trợ sức khỏe và tương lai của những người gặp khó khăn và giúp họ chuẩn bị bữa sáng Eid truyền thống vào cuối tháng Ramadan.

Tìm hiểu cách giúp đỡ

Chúng tôi tự hào hỗ trợ sứ mệnh của Rizq, giúp tạo ra một Pakistan không còn nạn đói! Bằng cách nêu gương về sự cho đi vị tha, họ mong muốn tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn, nhân ái hơn. Bạn có thể tìm hiểu thêm và quyên góp trên trang web của họ.