XM mang công nghệ đến trường học vùng cao

Đăng trên 9:59 sáng giờ GMT, ngày 19/03/2024. Đọc thêm CSR

Ngày 20 tháng 12 năm 2023, phối hợp cùng Dự án Nuôi Em, XM đã khơi dậy một cuộc cách mạng công nghệ ở vùng cao nguyên Việt Nam. Với việc tặng 15 máy tính, chúng tôi đã thu hẹp khoảng cách công nghệ cho các em học sinh ở Sơn La, Việt Nam.

Trong chuyến thăm ngôi trường Chiềng Chung, chúng tôi đã trao đổi với hiệu trưởng và các giáo viên để hiểu rõ hơn về những khó khăn mà học sinh trong khu vực đang phải đối mặt.

Nhóm của chúng tôi cũng đã tích cực hỗ trợ các em học sinh, dạy các em những kiến thức cơ bản về máy tính và hướng dẫn thực hành với các thiết bị mới này.

Nuôi Em hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bằng cách xác định những trẻ ở vùng sâu vùng xa, gặp nhiều khó khăn ở Việt Nam và lập các dự án có tính thiết thực cao. Những dự án này bao gồm cung cấp bữa ăn, xây dựng phòng máy tính, trường học, cầu cống, nhận con nuôi và các nỗ lực từ thiện khác. Mục tiêu của họ là nâng đỡ các cộng đồng nghèo khó thông qua viện trợ có mục tiêu.

Tìm hiểu thêm về dự án Nuôi Em.