XM hỗ trợ Transparent Hands cải thiện sức khỏe

Đăng trên 8:45 sáng giờ GMT, ngày 29/11/2023. Đọc thêm CSR

Sức khỏe là vấn đề số một trong cuộc sống của mọi người, và nó sẽ trở thành một vấn đề khủng hoảng khi cộng đồng không đủ khả năng để điều trị cho tất cả những người có nhu cầu. Chúng tôi thực sự hạnh phúc khi được quyên góp cho tổ chức phi chính phủ Transparent Hands – những người đang cố gắng cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Pakistan.

Chúng tôi đã hỗ trợ Transparent Hands đặt trại ở các khu vực nghèo đói của Pakistan. Hơn 560 bệnh nhân đã được tư vấn y tế miễn phí, xét nghiệm và phẫu thuật.

Transparent Hands là nền tảng công nghệ gây quỹ cộng đồng lớn nhất trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ở Pakistan. Họ cung cấp tư vấn miễn phí và phẫu thuật cho những bệnh nhân không có khả năng chi trả và thiết lập các trại y tế trên khắp đất nước.

XM tự hào hỗ trợ một tổ chức thiện nguyện cao cả như Transparent Hands. Chúng tôi sát cánh cùng những người gặp hoàn cảnh khó khăn và cố gắng cải thiện cuộc sống của họ.