XM hỗ trợ trẻ mồ côi ở Hy Lạp

Đăng trên 9:35 sáng giờ GMT, ngày 07/09/2022. Đọc thêm CSR

XM đã tặng quà cho các bé gái có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ bởi Viện chăm sóc trẻ em Chatzikiriakeio ở Hy Lạp.

Viện chăm sóc trẻ em Chatzikiriakeio nhận các bé gái từ 6 tuổi đến từ các gia đình đang gặp khó khăn với các vấn đề xã hội và tài chính. Mục tiêu của tổ chức này là giúp các cháu phát triển thành những người trưởng thành độc lập về tài chính và hòa nhập với xã hội bằng cách cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ tinh thần cho trẻ em gái cũng như các cơ hội giáo dục tuyệt vời. Với sự đóng góp của mình, chúng tôi đã góp phần làm nên một điểm sáng và tạo ra những kỷ niệm tích cực để hỗ trợ thêm cho hạnh phúc và sự phát triển của các bé.

Bằng cách quyên góp cho các quỹ như Viện chăm sóc trẻ em Chatzikiriakeio, chúng tôi hỗ trợ trẻ em có nhu cầu và giúp chuẩn bị cho tương lai, để làm cho thế giới ngày mai trở nên nhân văn hơn cho tất cả mọi người.

Bạn có thể đọc thêm về tổ chức này hoặc đóng góp tại trang web của họ.