Δωρεά XM για την αξιοπρεπή διαβίωση στην Αίγυπτο

Αναρτήθηκε στις 23/2/2024 08:36 GMT. Περισσότερα CSR

Στις 3 Ιανουαρίου 2024, η XM πραγματοποίησε μια δωρεά προς τον φιλανθρωπικό οργανισμό Haya Karima στο Κάιρο, με σκοπό να ενισχύσει το έργο του για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μέσω της εκπαίδευσης. Η προσφορά μας συνέβαλε στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος με τη δημιουργία περισσότερων μαθημάτων γλώσσας για τα λιγότερα ευνοημένα παιδιά και την εξασφάλιση επαρκούς διδακτικού προσωπικού.

Σχετικά με τον οργανισμό Haya Karima

Η κρατικά υποστηριζόμενη πρωτοβουλία Haya Karima, της οποίας η ονομασία σημαίνει αξιοπρεπής διαβίωση, ξεκίνησε στις 22 Οκτωβρίου 2019. Οι δράσεις του οργανισμού έχουν στόχο την προώθηση της ευημερίας των αιγυπτίων πολιτών και την υπεράσπιση του δικαιώματός τους να διάγουν μια αξιοπρεπή ζωή.

Η πρωτοβουλία προέκυψε ως συνέπεια της ανάγκης για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στην Αίγυπτο. Καθώς η εκπαίδευση έχει μεγάλο αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων, η προσφορά επαρκών ευκαιριών εκπαίδευσης είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη αυτού του στόχου. Στηρίξτε και εσείς το έργο του οργανισμού Haya Karima και βοηθήστε τον να χτίσει ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους Αιγυπτίους.