Thông báo quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 12

Đăng trên 10:44 sáng giờ GMT, ngày 30/11/2023. Đọc thêm Tin tức

Chúng tôi xin thông báo vào các ngày nghỉ lễ diễn ra trong tháng 12, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 12 năm 2023.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 06/12 07/12
Chứng khoán Phần Lan Nghỉ Bình thường

Sản phẩm 15/12 18/12
SA40Cash Nghỉ Bình thường

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +2.