Thông báo

post-image

Thông báo Quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 10

Đăng trên 11:56 am GMT, ngày 29/09/2020

Chúng tôi xin thông báo vào các ngày lễ diễn ra trong tháng 10, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng trong thời gian 1 – 28/10/2020. Vui lòng xem các bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng: [..]

post-image

Thông báo Quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 5

Đăng trên 7:25 am GMT, ngày 29/04/2020

Chúng tôi xin thông báo vào các ngày nghỉ lễ trong tháng 5, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 01 đến 26/05/2020. Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng: [..]

post-image

Thông báo Quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 4

Đăng trên 9:14 am GMT, ngày 02/04/2020

Chúng tôi xin thông báo vào các ngày Lễ Phục sinh và Lễ Phật đản, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 08 đến 30/04/2020. Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng: [..]

Chúng tôi sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Tìm hiểu thêm và thay đổi thiết lập cookie của bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo Rủi ro của chúng tôi.