Thông báo

post-image

Thông báo Quan trọng: Nghỉ lễ ngân hàng tháng 9

Đăng trên 11:58 am GMT, ngày 29/08/2019

Chúng tôi xin thông báo vào một ngày lễ diễn ra vào tháng 9, giờ giao dịch sẽ thay đổi đối với nhiều sản phẩm, có hiệu lực vào ngày 02/09/2019. Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng: [..]

Chúng tôi sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Tìm hiểu thêm và thay đổi thiết lập cookie của bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bảy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo Rủi ro của chúng tôi.