Thông báo Quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 5

Đăng trên 8:30 sáng giờ GMT, ngày 29/04/2024. Đọc thêm Tin tức

Chúng tôi xin thông báo vào các ngày lễ diễn ra trong tháng 5, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 1 đến ngày 29 tháng 5 năm 2024.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 01/05 02/05
ChinaHCash Nghỉ Bình thường
EU50Cash Nghỉ Bình thường
EU50-JUN24 Nghỉ Bình thường
FRA40Cash Nghỉ Bình thường
FRA40-MAY24 Nghỉ Bình thường
GER40Cash Nghỉ Bình thường
GER40-JUN24 Nghỉ Bình thường
HK50Cash Nghỉ Bình thường
IT40Cash Nghỉ Bình thường
NETH25Cash Nghỉ Bình thường
SPAIN35cash Nghỉ Bình thường
SWI20Cash Nghỉ Bình thường
SWI20-JUN24 Nghỉ Bình thường
SA40Cash Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Áo Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Bỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Phần Lan Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Pháp Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Hy Lạp Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Đức Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Ý Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Hà Lan Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Na Uy Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Bồ Đào Nha Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Tây Ban Nha Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Thụy Điển Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Thụy Sỹ Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 03/05 06/05 07/05 08/05 09/05 10/05
UK100Cash Bình thường Nghỉ Mở muộn 03:05 Bình thường Bình thường Bình thường
UK100-JUN24 Bình thường Nghỉ Mở muộn 03:05 Bình thường Bình thường Bình thường
SWI20Cash Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
SWI20-JUN24 Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Hy Lạp Nghỉ Nghỉ Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
Chứng khoán Anh Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường
Chứng khoán Phần Lan Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Na Uy Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Thụy Điển Bình thường Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 13:55 Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Thụy Sỹ Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 15/05 16/05
ChinaHCash Nghỉ Bình thường
HK50Cash Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 17/05 20/05 21/05
SWI20Cash Bình thường Nghỉ Bình thường
SWI20-JUN24 Bình thường Nghỉ Bình thường
CA60Cash Bình thường Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Na Uy Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Thụy Sỹ Bình thường Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 27/05 28/05 29/05 30/05
COFFE-JUL24 Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
CORN-JUL24 Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
COTTO-JUL24 Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
COCOA-JUL24 Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
SBEAN-JUL24 Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
SUGAR-JUL24 Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
WHEAT-JUL24 Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
HGCOP-JUL24 Nghỉ sớm 21:25 Bình thường Bình thường Bình thường
NGAS-JUL24 Nghỉ sớm 21:25 Bình thường Bình thường Bình thường
NGASCash Nghỉ sớm 21:25 Bình thường Bình thường Bình thường
GSOIL-JUN24 Nghỉ sớm 20:25 Bình thường Bình thường Bình thường
OIL-JUL24 Nghỉ sớm 21:25 Bình thường Bình thường Bình thường
OILMn-JUL24 Nghỉ sớm 21:25 Bình thường Bình thường Bình thường
OILCash Nghỉ sớm 21:25 Bình thường Bình thường Bình thường
BRENT-JUL24 Nghỉ sớm 20:25 Bình thường Bình thường Bình thường
BRENTCash Nghỉ sớm 20:25 Bình thường Bình thường Bình thường
EU50Cash Nghỉ sớm 22:55 Bình thường Bình thường Bình thường
EU50-JUN24 Nghỉ sớm 22:55 Bình thường Bình thường Bình thường
GER40Cash Nghỉ sớm 22:55 Bình thường Bình thường Bình thường
GER40-JUN24 Nghỉ sớm 22:55 Bình thường Bình thường Bình thường
JP225Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường Bình thường
JP225-JUN24 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường Bình thường
UK100Cash Nghỉ Mở muộn 03:05 Bình thường Bình thường
UK100-JUN24 Nghỉ Mở muộn 03:05 Bình thường Bình thường
US500Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường Bình thường
US500-JUN24 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường Bình thường
US100Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường Bình thường
US100-JUN24 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường Bình thường
US30Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường Bình thường
US30-JUN24 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường Bình thường
US2000Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường Bình thường
VIX-JUN24 Nghỉ sớm 18:25 Bình thường Bình thường Bình thường
ChinaHCash Nghỉ sớm 11:25 Bình thường Bình thường Bình thường
HK50Cash Nghỉ sớm 11:25 Bình thường Bình thường Bình thường
XAUEUR Nghỉ sớm 21:25 Bình thường Bình thường Bình thường
GOLD Nghỉ sớm 21:25 Bình thường Bình thường Bình thường
PLAT-JUL24 Nghỉ sớm 21:25 Bình thường Bình thường Bình thường
PALL-SEP24 Nghỉ sớm 21:25 Bình thường Bình thường Bình thường
SILVER Nghỉ sớm 21:25 Bình thường Bình thường Bình thường
BTGUSD Nghỉ sớm 21:25 Bình thường Bình thường Bình thường
SA40Cash Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Anh Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
Chứng khoán Mỹ Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
Chứng khoán Canada Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
Chứng khoán Brazil Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.