Αριθμομηχανή υπολογισμού των swaps

Το επιτόκιο swap είναι ένα επιτόκιο μετακύλισης το οποίο πιστώνει ή χρεώνει η XM στους λογαριασμούς των πελατών όταν διατηρούν ανοιχτή θέση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το επιτόκιο swap πιστώνεται ή χρεώνεται μια φορά για κάθε ημέρα της εβδομάδας όταν γίνεται μετακύλιση θέσης, με εξαίρεση την Τετάρτη που πιστώνεται ή χρεώνεται 3 φορές (δηλ. 7 swap σε 5 ημέρες συναλλαγών).

Με την αριθμομηχανή υπολογισμού των swaps μπορείτε να υπολογίσετε τη διαφορά των επιτοκίων μεταξύ των δύο νομισμάτων του νομισματικού σας ζεύγους στις ανοιχτές θέσεις σας.

Εισάγετε το βασικό νόμισμα του λογαριασμού σας, επιλέξτε το νομισματικό ζεύγος, εισάγετε τον τύπο λογαριασμού, το μέγεθος συναλλαγής σε lots και τη μόχλευση.

O υπολογισμός εκτελείται ως εξής:

Swap = (μία μονάδα / συναλλαγματική ισοτιμία) * μέγεθος συναλλαγής (μέγεθος lot) * τιμή swap σε μονάδες

Παράδειγμα:

Μία μονάδα: 0,00001
Βασικό νόμισμα λογαριασμού: EUR
Νομισματικό ζεύγος: EUR/USD
Συναλλαγματική ισοτιμία: 1,0895 (EUR/USD)
Όγκος σε lots: 5 (ένα standard lot = 100.000 μονάδες)
Swap πώλησης: 0,15

Swap = (0,00001 / 1,0895) * (500.000 * 0,15)
Η τιμή του Swap είναι €0,69

*Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, ο λογαριασμός σας θα χρεωθεί ενώ για τα θετικά swaps θα πιστωθεί.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στην ιστοσελίδα μας. Διαβάστε περισσότερα ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τα cookies.

Προειδοποίηση ρίσκου: Τα κεφάλαιά σας κινδυνεύουν. Τα προϊόντα με μόχλευση ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τη Γνωστοποίηση ρίσκου.