Σημαντική ειδοποίηση: Αργίες Ιουνίου

Αναρτήθηκε στις 3/6/2024 07:49 GMT. Περισσότερα Εταιρικά νέα

Σας ενημερώνουμε ότι λόγων των δημόσιων αργιών του Ιουνίου, θα επηρεαστεί το ωράριο συναλλαγών διάφορων χρηματοοικονομικών μέσων κατά το διάστημα μεταξύ 06 και 24 Ιουνίου 2024.

Ανατρέξτε στους παρακάτω πίνακες για να δείτε ποια χρηματοοικονομικά μέσα θα επηρεαστούν και πώς:

Χρηματοοικονομικό μέσο 06/06 07/06
Σουηδικές μετοχές Κλειστά Κανονικό ωράριο
Χρηματοοικονομικό μέσο 10/06 11/06
AUS200Cash Άνοιγμα αργότερα 10:15 Κανονικό ωράριο
HK50Cash Κλειστά Κανονικό ωράριο
ChinaHCash Κλειστά Κανονικό ωράριο
Χρηματοοικονομικό μέσο 17/06 18/06 19/06 20/06
SA40Cash Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
COFFE-SEP24 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο
CORN-JUL24 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο
COTTO-DEC24 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο
COCOA-SEP24 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο
SBEAN-JUL24 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο
SUGAR-JUL24 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο
WHEAT-SEP24 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο
HGCOP-SEP24 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο
GSOIL-JUL24 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 20:25 Κανονικό ωράριο
BRENTCash Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο 20:25 Κανονικό ωράριο
BRENT-AUG24 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 20:25 Κανονικό ωράριο
NGASCash Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο
NGAS-JUL24 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο
OILCash Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο
OIL-AUG24 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο
OILMn-AUG24 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο
JP225Cash Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο
JP225-SEP24 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο
UK100Cash Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 22:55 Κανονικό ωράριο
UK100-JUN24 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 22:55 Κανονικό ωράριο
UK100-SEP24 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 22:55 Κανονικό ωράριο
EU50Cash Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 22:55 Κανονικό ωράριο
EU50-JUN24 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 22:55 Κανονικό ωράριο
EU50-SEP24 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 22:55 Κανονικό ωράριο
GER40Cash Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 22:55 Κανονικό ωράριο
GER40-JUN24 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 22:55 Κανονικό ωράριο
GER40-SEP24 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 22:55 Κανονικό ωράριο
US2000Cash Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο
US500Cash Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο
US500-JUN24 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο
US100Cash Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο
US100-JUN24 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο
US30Cash Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο
US30-JUN24 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο
VIX-JUL24 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 18:25 Κανονικό ωράριο
Ηλεκτρικών οχημάτων Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο
FAANGs_10 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο
Blockchain & NFT Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο
ChinaInternet Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο
AI_INDX Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο
GOLD Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο
XAUEUR Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο
SILVER Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο
PLAT-JUL24 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο
PALL-SEP24 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο
BTGUSD Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο
Μετοχές ΗΠΑ Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο
Καναδικές μετοχές Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο
Βραζιλιάνικες μετοχές Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο
Χρηματοοικονομικό μέσο 21/06 24/06 25/06
Φινλανδικές μετοχές Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
Σουηδικές μετοχές Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
Ελληνικές μετοχές Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο

Σημειώστε ότι οι ώρες είναι GMT+3.