Σημαντική ειδοποίηση: Αργίες Μαΐου

Αναρτήθηκε στις 29/4/2024 07:51 GMT. Περισσότερα Εταιρικά νέα

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των δημόσιων αργιών του Μαΐου θα επηρεαστεί το ωράριο συναλλαγών διάφορων χρηματοοικονομικών μέσων κατά το διάστημα μεταξύ 1ης και 29ης Μαΐου 2024.

Δείτε στους παρακάτω πίνακες ποια χρηματοοικονομικά μέσα θα επηρεαστούν και πώς:

Χρηματοοικονομικό μέσο 01/05 02/05
ChinaHCash Κλειστά Κανονικό ωράριο
EU50Cash Κλειστά Κανονικό ωράριο
EU50-JUN24 Κλειστά Κανονικό ωράριο
FRA40Cash Κλειστά Κανονικό ωράριο
FRA40-MAY24 Κλειστά Κανονικό ωράριο
GER40Cash Κλειστά Κανονικό ωράριο
GER40-JUN24 Κλειστά Κανονικό ωράριο
HK50Cash Κλειστά Κανονικό ωράριο
IT40Cash Κλειστά Κανονικό ωράριο
NETH25Cash Κλειστά Κανονικό ωράριο
SPAIN35cash Κλειστά Κανονικό ωράριο
SWI20Cash Κλειστά Κανονικό ωράριο
SWI20-JUN24 Κλειστά Κανονικό ωράριο
SA40Cash Κλειστά Κανονικό ωράριο
Αυστριακές μετοχές Κλειστά Κανονικό ωράριο
Βελγικές μετοχές Κλειστά Κανονικό ωράριο
Φινλανδικές μετοχές Κλειστά Κανονικό ωράριο
Γαλλικές μετοχές Κλειστά Κανονικό ωράριο
Ελληνικές μετοχές Κλειστά Κανονικό ωράριο
Γερμανικές μετοχές Κλειστά Κανονικό ωράριο
Ιταλικές μετοχές Κλειστά Κανονικό ωράριο
Ολλανδικές μετοχές Κλειστά Κανονικό ωράριο
Νορβηγικές μετοχές Κλειστά Κανονικό ωράριο
Πορτογαλικές μετοχές Κλειστά Κανονικό ωράριο
Ισπανικές μετοχές Κλειστά Κανονικό ωράριο
Σουηδικές μετοχές Κλειστά Κανονικό ωράριο
Ελβετικές μετοχές Κλειστά Κανονικό ωράριο
Χρηματοοικονομικό μέσο 03/05 06/05 07/05 08/05 09/05 10/05
UK100Cash Κανονικό ωράριο Κλειστά Άνοιγμα αργότερα 03:05 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
UK100-JUN24 Κανονικό ωράριο Κλειστά Άνοιγμα αργότερα 03:05 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
SWI20Cash Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο
SWI20-JUN24 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο
Ελληνικές μετοχές Κλειστά Κλειστά Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
Μετοχές Ην. Βασιλείου Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
Φινλανδικές μετοχές Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο
Νορβηγικές μετοχές Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο
Σουηδικές μετοχές Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 13:55 Κλειστά Κανονικό ωράριο
Ελβετικές μετοχές Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο
Χρηματοοικονομικό μέσο 15/05 16/05
ChinaHCash Κλειστά Κανονικό ωράριο
HK50Cash Κλειστά Κανονικό ωράριο
Χρηματοοικονομικό μέσο 17/05 20/05 21/05
SWI20Cash Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο
SWI20-JUN24 Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο
CA60Cash Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο
Νορβηγικές μετοχές Κλειστά Κλειστά Κανονικό ωράριο
Ελβετικές μετοχές Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο
Χρηματοοικονομικό μέσο 27/05 28/05 29/05 30/05
COFFE-JUL24 Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
CORN-JUL24 Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
COTTO-JUL24 Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
COCOA-JUL24 Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
SBEAN-JUL24 Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
SUGAR-JUL24 Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
WHEAT-JUL24 Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
HGCOP-JUL24 Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
NGAS-JUL24 Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
NGASCash Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
GSOIL-JUN24 Κλείσιμο νωρίτερα 20:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
OIL-JUL24 Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
OILMn-JUL24 Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
OILCash Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
BRENT-JUL24 Κλείσιμο νωρίτερα 20:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
BRENTCash Κλείσιμο νωρίτερα 20:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
EU50Cash Κλείσιμο νωρίτερα 22:55 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
EU50-JUN24 Κλείσιμο νωρίτερα 22:55 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
GER40Cash Κλείσιμο νωρίτερα 22:55 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
GER40-JUN24 Κλείσιμο νωρίτερα 22:55 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
JP225Cash Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
JP225-JUN24 Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
UK100Cash Κλειστά Άνοιγμα αργότερα 03:05 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
UK100-JUN24 Κλειστά Άνοιγμα αργότερα 03:05 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
US500Cash Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
US500-JUN24 Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
US100Cash Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
US100-JUN24 Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
US30Cash Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
US30-JUN24 Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
US2000Cash Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
VIX-JUN24 Κλείσιμο νωρίτερα 18:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
ChinaHCash Κλείσιμο νωρίτερα 11:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
HK50Cash Κλείσιμο νωρίτερα 11:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
XAUEUR Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
GOLD Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
PLAT-JUL24 Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
PALL-SEP24 Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
SILVER Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
BTGUSD Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
SA40Cash Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο
Μετοχές Ην. Βασιλείου Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
Μετοχές ΗΠΑ Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
Καναδικές μετοχές Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
Βραζιλιάνικες μετοχές Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο

Σημειώστε ότι οι ώρες είναι GMT+3.