Thông báo quan trọng – Ngày lễ ngân hàng Tháng 4

Đăng trên 9:02 sáng giờ GMT, ngày 28/03/2024. Đọc thêm Tin tức

Chúng tôi xin thông báo vào một số ngày lễ diễn ra vào Tháng 4, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 4 đến 30 tháng 4 năm 2024.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 04/04 05/04
HK50Cash Nghỉ Bình thường
ChinaHCash Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 25/04 26/04
AUS200Cash Mở muộn 10:15 Bình thường
Sản phẩm 30/04
Chứng khoán Thụy Điển Nghỉ sớm 13:50

Lưu ý thời gian hiển thị ở trên theo múi giờ GMT+3.