XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Hỗ trợ

CÁC VĂN PHÒNG TRÊN THẾ GIỚI

 • Síp
  12 Richard & Verengaria Street, Araouzos Castle Court, 3rd Floor, 3042 Limassol, Cyprus
  07:00 – 16:00 GMT
  +357 25029933
 • Australia
  Level 13, 333 George Street
  Sydney, NSW 2000, Australia
  24/5 GMT
  +612 8607 8385
 • Hy Lạp

  Michalakopoulou 91, 3rd Floor, 11528
  Athens, Greece

  07:00 – 16:00 GMT
  +30 211 7700022

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Giờ làm việc: 05:00 - 19:00 GMT
‎+357 25029933
‎+357 25345225
vietnamese.support@xm.com

PHÒNG HỢP TÁC

Giờ làm việc: 07:00 – 16:00 GMT
‎+357 25029900
‎+357 25345225
ib@xm.com

PHÒNG NHÂN SỰ

Giờ làm việc: 07:00 – 16:00 GMT
‎+357 25029900
careers@xm.com

QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

Giờ làm việc: 07:00 – 16:00 GMT
‎+357 25029930
clientrelations@xm.com

PHÒNG QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

Giờ làm việc: 07:00 – 16:00 GMT
‎+357 25029914
pr@xm.com

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.