XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Bảng tính tổng hợp

Bảng tổng hợp cho phép bạn tính đặt cọc cần thiết, giá trị pip và swap dựa trên sản phẩm giao dịch, cũng như đòn bẩy và khối lượng của lệnh.

Đầu tiên, nhập cặp tiền bạn sử dụng, sau đó là đồng tiền cơ sở của tài khoản và đòn bẩy. Sau đó, nhập khối lượng và nhấn nút Tính toán.

Giá trị pip chuyển động trong mỗi giao dịch có thể thay đổi tùy theo sản phẩm được giao dịch. Biến động giá nhỏ hơn cho các sản phẩm thanh khoản cao trên các nền tảng của chúng tôi là 0,1 pip, còn được gọi là pipette (phần mười của pip).

Bạn có biết?

Chuỗi Fibonacci là một chuỗi các số mà số đứng sau là tổng của hai số đứng liền trước: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, ...

Trong giao dịch forex, các số Fibonacci thường được dùng để phân tích các thị trường tài chính. Chúng là một trong các nền tảng của phân tích kỹ thuật.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.