XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Bảng tính swap

Phí swap là lãi suất qua đêm được XM cộng hoặc trừ vào tài khoản khách hàng khi giữ lệnh qua đêm. Phí swap được cộng hoặc trừ một lần trong ngày giao dịch khi lệnh để qua đêm, trừ Thứ Tư, khi phí swap được cộng hoặc trừ 3 lần (nghĩa là 7 lần swap trong 5 ngày giao dịch).

Với bảng tính swap của chúng tôi, bạn có thể tính chênh lệch lãi suất giữa 2 đồng tiền trong cặp tiền mà bạn đang mở lệnh.

Nhập đồng tiền cơ sở của tài khoản, chọn cặp tiền, chọn loại tài khoản, khối lượng giao dịch theo lot, và đòn bẩy.

Việc tính toán được thực hiện như sau:

Swap = (Một point/ Tỷ giá) * Khối lượng (Lot) * Giá trị Swap theo point

Ví dụ:

Một point: 0,00001
Tiền tệ gốc của tài khoản: EUR
Cặp tiền: EUR/USD
Tỷ giá: 1,0895 (EUR/USD)
Khối lượng theo lot: 5 (1 lot tiêu chuẩn = 100.000 đơn vị)
Tỷ lệ Swap Bán: 0,15

Giá trị Swap = (0,00001 / 1.0895) * (500.000 * 0,15)
Giá trị Swap là €0,69

*Nếu kết quả swap là âm, tài khoản của bạn sẽ bị trừ tiền, nếu kết quả là dương, tài khoản sẽ được cộng tiền.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.