XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Chuyển đổi tiền tệ

Chuyển đổi tiền tệ của chúng tôi cho phép bạn chuyển đổi giữa các đồng tiền bằng tỷ giá thực tế.

Trước tiên, nhập đồng tiền nguồn và đồng tiền đích mà bạn muốn chuyển đổi. Sau đó, nhập số tiền cần chuyển đổi, và nhấn Tính toán.

Bạn có biết?

Mặc dù thị trường ngoại hối hoạt động 24 giờ mỗi ngày, nhưng nó không phải lúc nào cũng sôi động.

Vậy đâu là khoảng thời gian giao dịch tốt nhất? Thị trường ngoại hối bắt đầu và đóng cửa căn cứ trên 4 phiên giao dịch chính: Sydney, Tokyo, London, New York. Các phiên giao dịch này có thời gian bắt đầu và kết thúc rất chính xác, giúp bạn xác định thời điểm tốt nhất để tham gia thị trường.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.