XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Bảng tính giá trị pip

Bảng tính giá trị pip của chúng tôi giúp bạn xác định giá trị mỗi pip theo đồng tiền cơ sở để bạn có thể theo dõi rủi ro cho từng lệnh một cách chính xác hơn.

Bạn chỉ cần đồng tiền cơ sở, cặp tiền đang giao dịch, tỷ giá và khối lượng lệnh để tính toán giá trị pip.


Tiền tệ gốc của tài khoản

Giá trị pip chuyển động trong mỗi giao dịch có thể thay đổi tùy theo sản phẩm được giao dịch. Biến động giá nhỏ hơn cho các sản phẩm thanh khoản cao trên các nền tảng của chúng tôi là 0,1 pip, còn được gọi là pipette (phần mười của pip).


Đồng tiền chuyển đổi

Việc tính toán được thực hiện như sau:

Giá trị pip = (1 Pip / Tỷ giá) * Khối lượng theo lot

Ví dụ:

1 Pip: 0,0001
Tiền tệ gốc của tài khoản: EUR
Cặp tiền: EUR/USD
Tỷ giá: 1,08962 (EUR/USD)
Khối lượng: 1 Lot (100000 EUR)

Giá trị pip = 0,0001 / 1,08962 * 100000
Mỗi pip trị giá €9,18

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.