XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Bảng tính đặt cọc

Bảng tính đặt cọc của chúng tôi cho phép bạn tính đặt cọc cần thiết để mở và duy trì các lệnh.

Nhập đồng tiền cơ sở của tài khoản, chọn cặp tiền và đòn bẩy, và cuối cùng nhập khối lượng lệnh theo lot.

Việc tính toán được thực hiện như sau:

Yêu cầu đặt cọc = Khối lượng giao dịch / Đòn bẩy * Tỷ giá đồng tiền tài khoản

Ví dụ:

Khối lượng theo lot: 5 (1 lot tiêu chuẩn = 100.000 đơn vị)
Đòn bẩy: 100
Tiền tệ gốc của tài khoản: USD
Cặp tiền: EUR/USD
Tỷ giá: 1,365 (EUR/USD)

Yêu cầu đặt cọc = 500.000 /100 * 1,365
Yêu cầu đặt cọc là $6.825,00 USD

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.