Bảng tính đặt cọc

Máy tính ký quỹ của chúng tôi cho phép bạn tính ký quỹ cần thiết để mở và duy trì các lệnh.

Nhập đồng tiền cơ sở của tài khoản, chọn cặp tiền và đòn bẩy, và cuối cùng nhập khối lượng lệnh theo lot.

Việc tính toán được thực hiện như sau:

Yêu cầu ký quỹ = Khối lượng giao dịch / Đòn bẩy * Tỷ giá đồng tiền tài khoản

Ví dụ:

Khối lượng theo lot: 5 (1 lot tiêu chuẩn = 100.000 đơn vị)
Đòn bẩy: 100
Tiền tệ gốc của tài khoản: USD
Cặp tiền: EUR/USD
Tỷ giá: 1,365 (EUR/USD)

Yêu cầu ký quỹ = 500.000 /100 * 1,365
Yêu cầu ký quỹ là $6.825,00 USD

Chúng tôi sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Tìm hiểu thêm và thay đổi thiết lập cookie của bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo Rủi ro của chúng tôi.