XM nie świadczy usług obywatelom Stanów Zjednoczonych.

Jak chronicie moje dane osobowe?

Szanujemy twoje prawo do prywatności i zobowiązujemy się do podjęcia wszelkich uzasadnionych środków w celu ochrony twoich danych osobowych. Obowiązuje to niezależnie od tego, czy jesteś nowym lub istniejącym klientem, czy tylko gościem na naszej stronie internetowej.

Przechowujemy i przetwarzamy twoje dane osobowe zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych oraz utrzymujemy odpowiednie procedury techniczne i organizacyjne, aby zapewnić, że twoje dane zawsze pozostają bezpieczne.

Wszyscy nasi pracownicy przechodzą regularne szkolenia, aby upewnić się, że rozumieją znaczenie zachowania, ochrony i poszanowania twojej prywatności, a wszelkie naruszenia traktujemy bardzo poważnie. W przypadkach, w których mogą wystąpić takie naruszenia, działamy szybko, stosując odpowiednie środki dyscyplinarne.

Wszelkie dane osobowe, które podajesz, są również przesyłane zaszyfrowanymi kanałami i podejmowane są wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Niemniej jednak twoim osobistym obowiązkiem jest upewnienie się, że hasło do konta jest znane tylko tobie i nie jest ujawniane osobom trzecim.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytanie, które nie jest uwzględnione w Centrum pomocy, skontaktuj się z nami, a nasi przedstawiciele z przyjemnością Ci pomogą.

Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.