XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Tôi có thể thay đổi đồng tiền cơ sở trong tài khoản không?

Không, bạn không thể thay đổi loại tiền cơ sở trong tài khoản của mình, nhưng bạn có thể mở một tài khoản bổ sung bằng loại tiền khác thông qua Khu vực thành viên.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.